Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Prijedlogu zakona o dodatnim poslovima, P.Z. br. 149

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 15. sjednici održanoj  4.studenoga  2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o dodatnim poslovima, P.Z. br.149, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Marko Milanović Litre,zastupnik u Hrvatskom saboru, aktom od 10.lipnja  2021. godine. 

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl. 83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično  radno tijelo.
Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt.
U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je kako se  predloženim Zakonom  uređuju radni odnosi u dodatnim poslovima, a to su poslovi koji se ugovaraju između poslodavca i umirovljenika, te poslovi između poslodavca i osobe koja je već zaposlena temeljem ugovora o radu na određeno ili neodređeno vrijeme kod drugog poslodavca. Ugovorom o obavljanju  dodatnog posla zasniva se poseban radni odnos.
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske dodatno je pojasnio razloge zbog kojih Vlada predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati Prijedlog zakona, a to su:
- predložena materija je već uređena Zakonom o radu, naime  radnik koji radi u punom radnom vremenu može sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do 180 sati godišnje pod uvjetom da dobije pisanu suglasnost poslodavca  s kojim ima  prethodno sklopljen ugovor o radu,
- mogućnost proširenja dodatnog rada Vlada razmatra zajedno sa socijalnim partnerima unutar radne skupine za izradu Prijedloga zakona o radu čije je donošenje predviđeno za treći kvartal 2022. godine,
- također sporna su rješenja koja se odnose na oporezivanje te plaćanje doprinosa.
U raspravi je većina članova Odbora suglasna u ocjeni kako nije potrebno donošenje posebnog zakona  budući je navedena materija velikim dijelom već uređena Zakonom o radu. Unatoč liberalizaciji tržišta rada trebalo bi zagovarati veću cijenu rada, a ne mogućnosti  kako dodatnim poslovima osigurati dodatnu zaradu. Za dio članova Odbora dvojbena su predložena rješenja koja se naslanjaju na njemački model, budući da naši poslodavci imaju hrvatski mentalitet. Također, predložena rješenja u čl.8. koja se odnose na oslobađanje od poreza na dohodak i prireza, te smanjene stope doprinosa za mirovinsko osiguranje (10% I stup i 5% II stup) po mišljenju dijela članova Odbora su neprihvatljiva, budući da zadiru u prihode jedinica lokalne  samouprave. Iznijeto je mišljenje po kojemu treba podržati  intenciju predlagatelja, međutim u RH postoji velika zona rada bez ikakve evidencije, odnosno rada na crno, posebice žena, tzv.“ teta čuvalica“ koje je potrebno regulirati, ali cjelovitim izmjenama Zakona o radu.     

Nakon  provedene  rasprave  Odbor  je  jednoglasno  (10  za ) odlučio  predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći zaključak 

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o dodatnim poslovima, P.Z. br. 149

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Davorka  Vidovića.

Predsjednik Odbora
Davorko Vidović