Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora, na 30. sjednici održanoj 13. ožujka 2014. godine, raspravio je Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014., godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5. ožujka 2014. godine.
Odbor je Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, raspravio kao zainteresirano radno tijelo, sukladno odredbi članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, provedena je objedinjeno s Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu.

Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja koji je kazao da se u rješavanju prekomjernog proračunskog manjka, a prema preporukama Vijeća Europske, traži brža fiskalna konsolidacija. Predloženim izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2014. godinu predlaže se smanjenje proračunskog manjka sa 17,5 milijardi kuna na 13,6 milijardi kuna. Procjenjuje se da će manjak proračuna opće države biti na razini od oko 4,5% BDP-a.
Prijedlogom izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu ukupan proračun Ministarstva pomorstvo, prometa i infrastrukture smanjen je za 191.205.808 kuna te je novi ukupan proračun Ministarstva 5.860.885.797 kuna.
Smanjenje subvencije planirane u okviru aktivnosti Poticanje željezničkog putničkog prijevoza u iznosu od 131.447.265 kuna predloženo je iz razloga što do sada nisu konačno definirani svi parametri poticanja usluga putničkog prijevoza kao usluge od općeg gospodarskog interesa, a Program restrukturiranja HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. nije prihvaćen u konačnici od svih relevantnih čimbenika te se smatra da će racionalnošću predloženih mjera u Programu restrukturiranja novi umanjeni iznos subvencije biti dovoljan.

Smanjeni su rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima za ukupno 12.600.000 kuna koji su  planirani u okviru projekta Rekonstrukcija, obnova i održavanje poslovnih zgrada Ministarstva, namijenjena za sanaciju objekta Kockica.
Program Razvoj tržišta poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija povećan je 82% za obvezu obavljanja univerzalne poštanske usluge Hrvatske pošte. Program Razvoja sustava cestovnog prometa povećan je za 32% za plaćanje obveze godišnje naknade za ceste i cestarine za najteže invalide.

U Prijedlogu izmjena i dopuna Financijskog plana izvanproračunskog korisnika Hrvatske ceste, Novi Plan za 2014. iznosi 3.409.977.000 kuna, odnosno smanjen je za sto milijuna kuna. Smanjenje se odnosi na rashode poslovanja u dijelu izvanrednog održavanja i ulaganja u državne ceste.

U raspravi koja je uslijedila većina članova Odbora mišljenja je da resorno ministarstvo može biti relativno zadovoljno jer sredstva nisu značajnije dotaknuta kao što je to slučaj s rebalansom u drugim resorima. Pozitivnim je ocijenjeno da se suštinski nije diralo u investicijske stavke i da ono što donosi ulaganje u prometnu infrastrukturu ujedno donosi i potencijalni gospodarski rast. Na području infrastrukture državnih cesta predviđen je nastavak projekta izgradnje most kopno – otok Čiovo koji će najvećim dijelom financirati Europska unija. U pripemi su i drugi projekti za sufinanciranje iz europskih fondova. Osim projekta povezivanja juga Hrvatske, u pripremi je i projekt mosta na Savi kod Gradiške. Radi pripreme projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova, osigurano je 16 milijuna kuna preraspodjelom iz OP Prometa iz sredstava predviđenih za HŽ Infrastrukturu, za financiranje pratećih troškova potrebnih za pripremu ili implementaciju EU ugovora, a dodatne su analize pokazale da neće biti tijekom 2014. godine potrebna sva ranije planirana sredstva.
Postavljen je upit članu Uprave Hrvatskih cesta na koji se način može uložiti prigovor na voditelja određenog projekta te kakav je zakonodavni okvir.

Kako je rečeno, u proračun je uključen učinak plaćanja dugova koje će država sve više morati sanirati, primjerice Hrvatska pošta,  tako da je ovaj rebalans proračuna ”umijeće mogućeg” u ovoj gospodarskoj situaciji.

Nakon provedene rasprave, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora većinom glasova (6 ”za”, 2 ”protiv”) odlučio je predložiti Hrvatskom saboru da donese

IZMJENE I DOPUNE DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU

te sljedeće odluke:

1. Odluku o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plan Hrvatskih voda za 2014. godinu
2. Odluku o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plan Hrvatskih cesta za 2014. godinu

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Nadu Turina - Đurić, predsjednicu Odbora, odnosno u slučaju njezine spriječenosti Antu Kulušića, potpredsjednika Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
Nada Turina – Đurić