Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, prvo čitanje, P. Z. br. 781

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 52. sjednici održanoj  21. siječnja 2015. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o  Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, prvo čitanje, P.Z. br. 781, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske,aktom od 2. siječnja 2015.

Odbor je u sukladno članku 97. Poslovnika Hrvatskog sabora navedeno  pitanje raspravio kao matično radno tijelo.

Uvodno obrazloženje podnio je ministar.

Predstavljajući važnost donošenja ovog zakonskog Prijedloga ministar je istaknuo kako se istim utvrđuje nadležnost Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u postupcima provođenja priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za profesije nastavnika strukovnih predmeta u srednjoj školi, strukovni učitelj u srednjoj školi i suradnik u nastavi. Također, naglasio je kako će donošenje predloženog zakona omogućiti brže i efikasnije provođenje postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija sukladno obvezama članka 16. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Nakon provedene rasprave, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora većinom glasova  ( 10 ZA i  1 SUZDRŽAN ) odlučio je predložiti Hrvatskome saboru donošenje  z a k  lj u č a k a

1. prihvaća se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o  Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

2. mišljenja, primjedbe i prijedlozi iznijeti  u raspravi uputit će se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona   


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je  izv.prof. dr. sc. Valter Boljunčić, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove odsutnosti mr. Jasen Mesić, potpredsjednik Odbora ili mr.Dunja Špoljar članica Odbora.
 

PREDSJEDNIK


Izv.prof. dr. sc. Valter Boljunčić