Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije s rasprave o Izvješću o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2020. godinu

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije raspravio je na 25. sjednici, održanoj 7. travnja 2022. godine Izvješće o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2020. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavio Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije, aktom od 9. prosinca 2021. godine.

Odbor je navedeno Izvješće raspravio kao matično radno tijelo.

U vrijeme rasprave Odbor je raspolagao s Mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na predmetno Izvješće.

U uvodnom obrazloženju Glavni ravnatelj HRT-a rekao je da je 2020. godina bila iznimno zahtjevna i izazovna zbog novonastalih okolnosti vezano za pandemiju Covid-19 i potrese. U financijskom segmentu nastavljen je trend pozitivnog poslovanja, pa je tako ostvarena dobit prije  oporezivanja u visini 67,5 milijuna kuna, te je ona preusmjerena u sanaciju prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja. U prihodovnom dijelu usprkos pandemiji i socijalnim mjerama i odlukama Vlade RH o oprostu dugova, kao i zadržavanju visine pristojbe na 80 kuna, HRT je uspio održati stabilnost financiranja iako su prihodi od mjesečne pristojbe 32 milijuna kuna manji od ostvarenih u prethodnoj godini. U dijelu komercijalne prodaje prihodi su manji za 16 milijuna kuna od ostvarenja za 2019. godinu. Rashodi su također manji u odnosu na prethodnu godinu. Na realizaciju troškova proizvodnje i emitiranja programa, kao i poslovanja općenito najviše je utjecala korona kriza i to na način da su izostali troškovi velikih sportskih događaja, te su smanjeni troškovi službenih putovanja i vanjske suradnje kao posljedica primjene mjera prevencije zaraze, a i dobar dio troškova proizvodnje programa je obustavljen ili prebačen za sljedeću godinu.

Tijekom 2020. godine Hrvatska radiotelevizija provela je značajna ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu, te je u okviru tog investicijskog ciklusa izvršeno sveukupno 191,5 miljuna kuna ulaganja u dugotrajnu imovinu.

Što se tiče programskog dijela, godina 2020. je bila iznimno zahtjevna i izazovna. Četvrti program HTV-a i Prvi program Hrvatskog radija Hrvatska radiotelevizija je pretvorila u specijalizirane kanale nazvane: Program Zajedno za zdravlje. U suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja RH Hrvatska radiotelevizija je sudjelovala u provedbi nastavnog programa i izvođenju nastave na daljinu. Pod sloganom Ostanite doma uz HRT, prilagođen je program, kako bi se gledateljima u doba krize Covid-19 ponudili vedriji sadržaji i time ih motiviralo da ostanu kod kuće. Kreiran je i dodatni kulturni program – Sunčana strana Prisavlja u kojem je HRT u tri ljetna mjeseca otvorio svoj vanjski štićeni prostor javnosti i organizirao niz glazbenih, filmskih i zabavnih večeri. Nakon razornih potresa u Zagrebu i okolici, te potresa na Banovini i Sisačko-moslavačkoj županiji, na Prvom i Četvrtom programu Hrvatske televizije emitiran je cjelodnevni posebni program, a Hrvatski radio je mnogim slušateljima s tih područja tada bio jedini izvor informacija. U 2020. održani su izbori za predsjednika Republike Hrvatske i parlamentarni izbori, te je Hrvatska radiotelevizije upriličila sučeljavanja kandidata i emitirala posebne emisije u vrijeme izborne promidžbe i na dan izbora.

U raspravi članovi Odbora osvrnuli su se na činjenicu da Nadzorni odbor HRT u prethodnom sastavu nije dao pozitivno mišljenje na ovo Izvješće, ali je usvojio Izvješće neovisnog revizora o izvršenoj reviziji financijskih izvještaja HRT-a za 2020. godinu, pri čemu je revizor dao pozitivno mišljenje na izvještaj, a u Izvješću o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2020. godinu navedeni su i opisno obrazloženi financijski izvještaji kao i u Izvješću neovisnog revizora.

S obzirom na činjenicu da je prethodni Glavni ravnatelj HRT-a pod optužbom za koruptivno kazneno djelo, postavljeno je i pitanje odgovornosti ostalih rukovodećih osoba iz tog vremenskog perioda, te je zatražen odgovor na to gdje su oni sada i što rade. Odgovoreno je da su i dalje zaposleni na HRT-u, ali na drugim pozicijama. Isto tako, raspravljalo se i o informativnom programu i cenzuri na HRT-u. Neki članovi Odbora mišljenja su da cenzura postoji, a što je navodno drugim riječima utvrdio i zadarski sud u svojoj presudi protiv HRT-a. Glavni ravnatelj HRT-a demantirao je da postoji cenzura na HRT-u, te je naglasio da se u informativni program uvode promjene koje se već mogu vidjeti u izmijenjenom Četvrtom programu HTV-a. 

Također je bilo riječi i o povlačenju HRT-ovih tužbi protiv novinara. Odgovoreno je da su povučene sve tužbe osim jedne, gdje se radi o više sporova protiv iste osobe i gdje je pravni savjet bio da se ta tužba ne povlači. Na izravan upit da li je na najnoviju pravomoćnu presudu u tom slučaju podnesena revizija, Glavni ravnatelj HRT-a odgovorio je da o tom nema saznanja. Rekao je i da HRT presudu prihvaća, te da je njegov stav da HRT ne treba ulaziti u ovakve sudske sporove, a pogotovo ne protiv novinara. 

U raspravi je pohvaljena škola na daljinu, te je rečeno da je ona bila iznimne kvalitete i dobro pripremljena u vrijeme pandemije. No, bilo je i suprotnih mišljenja prema kojima je bilo potrebno više učiniti po pitanju manjinskih modela školovanja.

Nakon provedene rasprave, Odbor je većinom glasova (sa 7 glasova ”ZA” i 4 glasa ”PROTIV”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg

Z A K L J U Č K A

Prima se na znanje Izvješće o radu (poslovanju) Hrvatske radiotelevizije za 2020. godinu.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je Natalija Martinčević, predsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
Natalija Martinčević