Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Konačnom prijedlogu zakona o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača, P.Z.E. br. 453

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora je na 60. sjednici održanoj 10. svibnja 2023. godine razmotrio Konačni prijedlog zakona o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača, P.Z.E. br. 453, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 4. svibnja 2023. godine.

Odbor za gospodarstvo je na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je istaknuo da je 24. prosinca 2020. godine stupila na snagu Direktiva (EU) 2020/1828 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača i stavljanju izvan snage Direktive 2009/22/EZ (SL L 409) (u daljnjem tekstu: Direktiva). 

Odredbe Direktive transponirane su u Konačni prijedlog ovog posebnog propisa, kojim se uređuju pravila parničnog postupka kojim se odlučuje o povredama prava potrošača iz brojnih područja, od općih prava potrošača, prava putnika, zaštite osobnih podataka, korisnika elektroničkih komunikacija, turističkih usluga, financija i drugih. Također, propisuje se i mogućnost podnošenja predstavničke tužbe koja će, uz zahtjev za utvrđenje i zabranu daljnjeg protupravnog postupanja trgovca, moći obuhvaćati i zahtjev za naknadom štete potrošačima kojima je šteta nastala, a koji su izjavili da žele biti obuhvaćeni predmetnom tužbom. Osim navedenog, propisuju se i pretpostavke pod kojima udruge i savezi udruga za zaštitu potrošača mogu biti uvršteni na Popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe. 

Na 15. sjednici Hrvatskoga sabora održanoj 3. ožujka 2023. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona u prvom čitanju.

Nakon prvog čitanja zaprimljene su i primjedbe mišljenja nadležnih tijela državne uprave i zainteresirane javnosti.

U odnosu na Prijedlog zakona, Konačni prijedlog zakona dopunjen je predstavničkim tužbama radi isplate sukladno prijedlozima zastupnika Hrvatskog sabora. Konačni prijedlog zakona dopunjen je novim člankom 31. koji uređuje pitanje plaćanja sudskih pristojbi za slučaj kada su ovlašteni tužitelji udruge, odnosno kojim se udruge oslobađaju od plaćanja sudskih pristojbi tijekom cijelog postupka.

Termin naknade štete proširen je i na stjecanje bez osnove.

Također, dorađene su odredbe članka 8. Konačnog prijedloga zakona koje se odnose na uređenje posljedica neispunjavanja pretpostavki aktivne legitimacije uređenih u članku 9. Konačnog prijedloga zakona. Člankom 8. stavkom 7. Konačnog prijedloga zakona uređuje se obveza suda da po službenoj dužnosti pazi na ispunjenje pretpostavki aktivne legitimacije tužitelja u tijeku cijelog postupka. 

Bez rasprave Odbor je sa 7 (sedam) glasova ”ZA” i 1 (jedan) „SUZDRŽAN“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje

ZAKONA O PREDSTAVNIČKIM TUŽBAMA ZA ZAŠTITU KOLEKTIVNIH INTERESA I PRAVA POTROŠAČA

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Žarka Tušeka, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Žarko Tušek