8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

O odboru

Djelokrug rada

– poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
– ustrojstvo i djelokrug tijela državne uprave u području unutarnjih poslova
– kontrolu i nadzor nad radom policije
– državljanstvo i osobni status građana
– državnu i javnu sigurnost, sigurnost prometa, informacijsku sigurnost, zaštitu od požara i elementarnih nepogoda
– izvješća državne revizije i kriminalističke policije u dijelu koji se odnosi na nepravilnosti u financijskom poslovanju državnih tijela
– druga pitanja unutarnje politike i nacionalne sigurnosti.
 

Odbor obavlja nadzor nad tijelima sigurnosno-obavještajnog sustava u skladu sa zakonom osobito što se tiče zaštite Ustavom Republike Hrvatske utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda te daje mišljenje o imenovanju čelnika sigurnosnih službi u skladu s Ustavom Republike Hrvatske.

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti