5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Državnoodvjetničko vijeće iz reda zastupnika Hrvatskoga sabora

Djelokrug rada

Državnoodvjetničko vijeće je posebno tijelo koje imenuje i razrješava zamjenike državnih odvjetnika, te odlučuje o njihovoj stegovnoj odgovornosti. Vijeće ima jedanaest članova.
Članove Vijeća bira Hrvatski sabor i to: sedam članova iz redova zamjenika državnih odvjetnika, dva člana iz redova saborskih zastupnika i dva člana iz redova profesora pravnih fakulteta.
Članovi se biraju na vrijeme od četiri godine, tako da za člana Vijeća nitko ne može biti biran više od dva puta. Prije stupanja na dužnost članovi Vijeća polažu prisegu pred predsjednikom Hrvatskog sabora.