Zastupnica Sanja Radolović sudjelovala na sastanku Odbora za prava žena Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran

Zagreb – Članica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran Sanja Radolović sudjelovala je u ponedjeljak na virtualnom sastanku Odbora za prava žena Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran koji se održao pod predsjedanjem Zastupničkog doma talijanskog parlamenta. 

Otvorivši sastanak predsjednica Odbora Yana Ehm predstavila je prioritete Europskog parlamenta tijekom jednogodišnjeg predsjedanja Skupštinom. Ti su prioriteti, kako je rekla, usredotočeni na ostvarenje dva glavna cilja: osnivanje stalnog tajništva Skupštine u Rimu te ponovno pokretanje aktivnosti i političkog rada Skupštine nakon pandemije Covid-19 s naglaskom na regionalni dijalog i suradnju. Naglasila je i kako je tematski prioritet predsjedanja Europskog parlamenta borba protiv klimatskih promjena u Sredozemlju.

Rasprava tijekom sastanka je bila usredotočena na prijedlog preporuka na temu „Klimatske promjene i politika ravnopravnosti spolova“. Sudionici su se složili oko toga da klimatske promjene predstavljaju globalni problem te kako je na nacionalnim vladama odgovornost poduzimanja prioritetnih mjera u svrhu prilagodbe klimatskim promjenama koje treba rješavati uz visoki stupanj koordinacije među državama. Također, istaknuta je potreba žurnog djelovanja s ciljem smanjenja stope rasta globalnog zatopljenja i emisije stakleničkih plinova. Nadalje, naglašeno je kako je uz znanstveni pristup ovoj problematici potrebna i politička volja svih sudionika. Sudionici su potvrdili kako žene moraju biti više uključene u procese donošenja odluka budući da su izravno pogođene klimatskim promjenama i uništavanjem okoliša te kako su ranjivije od muškaraca kad je riječ o klimatskim promjenama jer nemaju jednaki pristup pojedinim resursima kao što su obrazovanje i informacije. 

Države članice pozvane su na žurno provođenje načela Pariškog sporazuma vodeći pri tome računa o poštovanju ljudskih prava i promicanju ravnopravnosti spolova. Također, pozvane su i vlade, kao nositeljice promjena u zelenoj tranziciji, da putem nacionalnih politika osnažuju žene, osiguravaju jednaki pristup obrazovanju i zdravlju te jačaju uključenost žena u procese donošenja odluka. Napomenuto je kako suše i poplave te ekstremni vremenski uvjeti utječu na prisilne migracije u kojima su žene ranjivije od muškaraca te kako su u siromašnim područjima upravo one odgovorne za opskrbu hranom i vodom. 

Sudionici sastanka pozdravili su usvajanje završnog dokumenta parlamentarnih zastupnika na Konferenciji Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (COP 26) kojim se traži koordinirano i sveobuhvatno rješavanje ovog egzistencijalnog problema koji ne poznaje granice ni kontinente. Na kraju sastanka predsjednica Odbora za prava žena Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran obavijestila je članove kako će se sljedeći sastanak Odbora održati dan prije plenarnog zasjedanja Skupštine najavljenog za 4. prosinca 2021. godine u Bruxellesu.

Parlamentarna skupština Unije za Mediteran broji 280 članova, a okuplja zastupnike nacionalnih parlamenata država članica Europske unije, Europskoga parlamenta, parlamenata partnerskih država (Albanije, Bosne i Hercegovine, Monaka i Crne Gore) te parlamenata Alžira, Egipta, Izraela, Jordana, Libanona, Maroka, Tunisa, Turske, Sirije, Palestine i Mauritanije.