Tonino Picula i Ratko Gajica primili predstavnike OESS-a

Zagreb - Voditelj Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS-a Tonino Picula i potpredsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Ratko Gajica primili su u radni posjet veleposlanika Carlosa Sancheza de Boadoa, šefa Stalne delegacije Španjolske pri OESS-u, predsjedajućeg OESS-om 2007. godine i veleposlanika Francesca Basconeoma, šefa Stalne delegacije Italije pri OESS-u. Razgovorima je bio nazočan i veleposlanik Jorge Fuentes Monzonis-Vilallonga, šef Misije OESS-a  u Hrvatskoj.

U prvom dijelu sastanka s Toninom Piculom razgovaralo se o ulozi Misije OESS-a u Hrvatskoj i odnosima RH prema OESS-u. Voditelj Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS-a Tonino Picula rekao je da je Hrvatska tijekom godina mijenjala svoj odnos prema OESS-u, a te promjene bile su uvjetovane promjenama u RH, ali i promjenama u međunarodnom kontekstu. Podsjetio je da između Hrvatske i OESS-a postoji međusobna suradnja već deset godina te da je za vrijeme boravka u RH misija mijenjala i reducirala svoje zadaće. Tako je  osnovna uloga OESS-a  od 1996. bila nadzornog karaktera, da bi zatim prešla u ulogu supervizora, a nakon 2000. godine OESS ima funkciju pružanja podrške u dogovorenim programima, na osnovi partnerstva i suradnje. Carlos Sanchez de Boadoa, šef Stalne delegacije Španjolske pri OESS-u  osvrnuo se na prisutnost misija OESS-a u BIH, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i Albaniji, te je u tom kontekstu pitao kakvu važnost pridaje Hrvatska regionalnoj dimenziji OESS-a. Tonino Picula odgovorio je kako probleme poput povratka izbjeglica i borbe protiv organiziranog kriminala zemlje same mogu teško riješiti, pri čemu misije OESS-a u zemljama regije mogu pomoći. Voditelj Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS-a zaključno je rekao da su odnosi OESS-a i RH ušli u završnu fazu te da je vrijeme da se definira izlazna strategija. 

U drugom dijelu sastanka potpredsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Ratko Gajica upoznao je goste s radom i sastavom Odbora. U nastavku se razgovaralo o problemima povratka izbjeglica, posebice brojčanim podacima o povratku izbjeglica na zadarskom području. Na kraju sastanka gosti su se složili da će buduća uloga OESS-a u RH biti savjetodavnog, a ne promatračkog karaktera te da Misija neće još dugo boraviti u Hrvatskoj.