Tajnik Sabora primio izaslanstvo parlamenta Republike Moldavije

Zagreb - Članovi izaslanstva parlamenta Republike Moldavije u sklopu radnog posjeta Hrvatskome saboru susreli su se s tajnikom Hrvatskoga sabora Josipom Sesarom i suradnicima.

Na prvom u nizu sastanaka s dužnosnicima i službenicima u svrhu upoznavanja s prilagodbama Hrvatskoga sabora procesu pristupanja EU, tajnik Hrvatskoga sabora Josip Sesar i suradnici upoznali su goste sa strukturom i djelokrugom rada Sabora. U uvodnom dijelu sastanka tajnik Sabora Sesar izložio je okvir djelovanja Hrvatskoga sabora s naglaskom na današnjoj ustavnoj poziciji Sabora, njegovoj strukturi i proceduri rada, financiranju, predstojećim promjenama te aktualnom suradnjom s EU-om. 

Pomoćnik tajnika Hrvatskog sabora Davor Orlović upoznao je izaslanstvo s ustavnim okvirom rada Hrvatskog sabora kao najvišeg zakonodavnog tijela RH. Detaljnije je iznio opće odredbe ustrojstva Hrvatskoga sabora i osnovni djelokrug rada institucije i zastupnika, te reguliranje rada Sabora kroz Poslovnik i Pravilnik o javnosti rada. Također su tematizirani odnosi zakonodavne i izvršne vlasti u RH. Jadranka Blažević, s aspekta zamjenice tajnika i tajnice plenarne sjednice, pobliže je upoznala goste sa načinom rada zastupnika, klubova zastupnika i radnih tijela, te procedurom donošenja zakona kao primarne djelatnosti Hrvatskoga sabora kao predstavničkog tijela građana i nositelja zakonodavne vlasti u RH. Voditeljica Službe za radno-pravne poslove Dinka Prce objasnila je ustrojstvo i način rada stručne službe Hrvatskoga sabora, koja je dio državne uprave te prati i pomaže rad zastupnika. Prava i obveze službenika obuhvaćeni su Zakonom o državnim službenicima čija je intencija profesionalizacija, depolitizacija, te podizanje stručnosti i učinkovitosti cjelokupne državne uprave, posebno u procesu prilagodbe standardima EU. Zaključno izlaganje imala je tajnica Odbora za međuparlamentarnu suradnju Jasna Vitas-Žubi koja je upoznala nazočne sa radom Hrvatskoga sabora na vanjskopolitičkom planu koji se odvija na četiri razine: kroz rad predsjednika Hrvatskoga sabora, Odbora za vanjsku politiku, Odbora za europske integracije i Odbora za međuparlamentarnu suradnju.

Voditelj izaslanstva zastupnika i službenika parlamenta Republike Moldavije Vladimir Turcanu zahvalio je na suradnji i pomoći službenicima Hrvatskoga sabora, naglasivši da su hrvatska iskustva vrlo značajna Republici Moldaviji, posebno jer je Republika Hrvatska već puno napredovala u procesu pristupanja EU, što Moldaviji tek predstoji. Dodao je da se nada da će implementacija hrvatskih iskustava pomoći Republici Moldaviji u približavanju zajedničkom cilju – članstvu u EU.