Siniša Hajdaš Dončić sudjelovao na 13. sastanku Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola

Bruxelles - Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Siniša Hajdaš Dončić sudjelovao je 20. i 21. rujna na 13. sastanku Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor (JPSG) Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol). Sastanak je održan u okviru parlamentarne dimenzije španjolskog predsjedanja Vijećem Europske unije, u zajedničkoj organizaciji Europskog parlamenta i parlamenta Kraljevine Španjolske.
 
Članovima JPSG-a uvodno su se putem videoporuke obratili španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska Gómez i povjerenica Europske komisije za unutarnje poslove Ylva Johansson, koji su podcrtali ključnu ulogu Europola u pružanju podrške državama članicama u sprječavanju i suzbijanju svih vrsta teškog međunarodnog i organiziranog kriminala, kiberkriminaliteta i terorizma. Povjerenica Johansson je informirala da je jedan od prioriteta EK za 2024. izrada akcijskog plana za borbu protiv trgovine drogom, uključujući europski savez luka.
 
Prvi dio sastanka bio je usredotočen na pitanja koja izravno proizlaze iz ovlasti Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola (JPSG) temeljem Uredbe o Europolu. Izvršna direktorica Europola Catherine De Bolle i novi predsjednik Upravnog odbora Europola Peter De Buysscher podnijeli su izvješće o aktivnostima Europola za razdoblje od ožujka do  rujna 2023. i predstavili glavne naglaske nacrta Programa rada Europola za razdoblje 2024.-2026., nakon čega su odgovarali na pitanja članova JPSG-a. U fokusu interesa zastupnika bili su borba protiv krijumčarenja ljudima i ilegalne migracije, borba protiv teškog i organiziranog kriminala, osobito u području financija, borba protiv terorizma, zaštita osobnih podataka i privatnosti i temeljnih prava te kibernetička sigurnost.   
 
Drugoga dana sastanka Europski nadzornik za zaštitu osobnih podataka Wojciech Wiewiorowski podnio je uobičajeno izvješće o suradnji s Europolom i nadzoru nad njegovim aktivnostima u kontekstu zaštite podataka. Članovima JPSG-a svoja izvješća podnijeli su i Europolov službenik za zaštitu podataka Daniel Drewer i Europolov službenik za temeljna prava Dirk Allaerts. Naglasak je bio na pravima maloljetnika mlađih od 15 godina, u kontekstu prikupljanja i obrade njihovih osobnih podataka. 
 
Zamjenik izvršne direktorice Europola Jean-Philippe Lecouffe informirao je o Europolovoj potpori Ukrajini, od pružanja potpore u prikupljanju obavještajnih podataka i borbi protiv organiziranog kriminala i trgovine ljudima, do potpore istragama ratnih zločina.
 
U sklopu sastanka održane su i tematske rasprave o stanju organiziranog kriminala u Europskoj uniji i aktivnostima Europolovog Europskog centra za teški i organizirani kriminal (ESOCC), te o Izvješću Europolovog Europskog centra za financijski i gospodarski kriminal (EFECC) o procjeni prijetnji od financijskog i gospodarskog kriminala, uključujući korupciju u Europskoj uniji.
 
Supredsjedatelji JPSG-a informirali su da je predsjedateljska Trojka JPSG-a produžila mandat Radne skupine za uspostavu Savjetodavnog foruma o temeljnih pravima putem izmjena i dopuna Poslovnika JPSG-a do sljedećeg, 14. sastanka Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola, koji će se održat 18. i 19. veljače 2024. u Gentu, u okviru parlamentarne dimenzije belgijskog predsjedanja Vijećem Europske unije.