Saborsko izaslanstvo sudjelovalo na sastanku o reformi zajedničkog europskog sustava azila

Bruxelles – Predsjednik i članovi Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić, Ines Strenja-Linić i Branimir Bunjac sudjelovali su na međuparlamentarnom sastanku posvećenom trećoj reformi zajedničkog europskog sustava azila kojoj je cilj izgraditi pravedniji, učinkovitiji i održiviji sustav raspodjele podnositelja zahtjeva za azilom među državama članicama Europske unije.

Sastanak održan u organizaciji Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Europskog parlamenta okupio je više od 50 zastupnika iz 20 država članica Europske unije, Norveške i Europskog parlamenta.

Razmijenjena su mišljenja o izazovima povezanima sa zajedničkim europskim sustavom azila, osiguravanju pristupa azilu i pravednoj raspodjeli tražitelja azila unutar Europske unije, konceptu sigurne zemlje porijekla i sigurne treće zemlje te o zaštiti djece migranata.

U okviru sastanka održane su i tri radionice u kojima je bilo govora o iskustvima država članica u sprečavanju trgovine ljudima, administrativnoj suradnji među nadležnim tijelima država članica u okviru Dublinske uredbe te primjerima dobre prakse iz država članica u pružanju pravne pomoći i alternativama pritvoru tijekom postupka traženja azila.

Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić podržao je reformu zajedničkog europskog sustava azila s ciljem poboljšanja kvalitete sustava i naglasio potrebu za apsolutnom solidarnosti između država članica u podjeli odgovornosti u Europskoj uniji kao i za punim poštivanjem temeljnih stupova Europske unije. Predložio je imenovanje visokog povjerenika Europske unije za izbjeglice, po uzoru na Ujedinjene narode, koji bi bio zadužen za upravljanje humanitarnom pomoći koju Europska unija pruža izbjeglicama. Pozvao je na pomno razmatranje popisa sigurnih zemalja podrijetla i sigurnih trećih zemalja budući da postoji opasnost od zlouporabe ovih popisa od strane krijumčara ljudima. Zaključno je istaknuo da bi Europska unija trebala preuzeti inicijativu i aktivnije se uključiti u pružanje pomoći izbjeglicama u kampovima u Turskoj, Jordanu, Libanonu.

Autor: Ured za međunarodne i europske poslove