Predsjednik Sabora sudjelovao na Konferenciji predsjednika parlamenata država sudionica SEECP-a

Zagreb - Temeljni izazov koji stoji pred parlamentima zemalja članica Procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi (SEECP) je pronaći način djelovanja koji će objediniti osnaženu potrebu za novom Europom, daljnjim razvitkom slobode i demokracije te potrebe da se jugoistok Europe pokrene k novim obzorima, rekao je u ponedjeljak predsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks kao prvi govornik na konferenciji predsjednika parlamenata SEECP-a koja se održava u Zagrebu. 

"Ovo je možda i prijelomno vrijeme u kojem zastupnici naroda s ovih prostora moraju prepoznati nove izazove povijesnog trenutka, nove šanse i, dakako, nove obveze", rekao je Šeks. U pitanju je, prema riječima predsjednika Sabora, trokut novih izazova u kojem "svjedočimo raspravi o budućnosti Europe..., svjedočimo potrebu za učvršćenjem obnovljenih demokratskih sustava u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi..., i konačno svjedočimo povijesnoj potrebi da naš dio Europe zajednički uzdignemo na novu razinu i u naše političke odnose unesemo novu kvalitetu".

Parlamentarni zastupnici kao predstavnici naroda, ustvrdio je Šeks, moraju poticati izvršnu vlast na nove iskorake i hrabro preuzimanje novih odgovornosti i promjene koje će ubrzati ostvarenje interesa i želja naroda.

"Naš dio Europe nema vremena samo čekati budućnost", kazao je predsjednik Hrvatskog sabora. 

Ustvrdio je kako SEECP definitivno postaje "naše vlasništvo" i kako nema nikakvog razloga da ovaj dio Europe ne razvija suradnju na isti način na koji to radi bilo koji drugi dio Europe.

Govoreći o zajedničkoj europskoj viziji, Šeks je napomenuo kako je uloga parlamenata dvojaka. S jedne su strane odgovorni za donošenje zakona potrebnih za usklađivanje domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, a s druge su zaduženi za obogaćivanje regionalne suradnje, doprinos miru i stabilnosti te jačanje dobrosusjedskih odnosa u Jugoistočnoj Europi. 

"Pred nama je zadaća cjelovitog promišljanja nove uloge naših parlamenata te razrada mogućih novih načina djelovanja i suradnje u interesu jačanja političke demokratske zrelosti i učvršćenja vrijednosti, slobode, dijaloga i tolerancije u oblikovanju nove Jugoistočne Europe", zaključio je u prvom govoru na današnjoj konferenciji domaćin skupa i predsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks.
 

Autor: Ured predsjednika Sabora