Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova Europskoga parlamenta u radnom posjetu Saboru

Zagreb - Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora održao je u petak radni sastanak s izaslanstvom Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova Europskoga parlamenta (FEMM).

Članovi Odbora EP-a borave u Republici Hrvatskoj kako bi dobili detaljniji uvid u položaj žena u RH te se  upoznali s naporima koji se ulažu u očuvanje i unaprjeđenje prava žena i sprječavanje rodno utemeljenoga nasilja te položajem žena na tržištu rada i seksualnim i reproduktivnim pravima žena.

Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Sabina Glasovac upoznala je izaslanstvo EP-a s djelokrugom rada i drugim aktivnostima Odbora i njegovoj ulozi u promicanju prava žena i rodne ravnopravnosti. U vezi s položajem žena na tržištu rada u RH, naglasila je kako među nezaposlenim dijelom populacije prevladavaju žene, a one koje su zaposlene su potplaćene i rade u potplaćenim sektorima. – Osim toga žene  su u znatno manjoj mjeri na vodećim funkcijama, nemaju jednaku mogućnost napredovanja i često su žrtve spolnoga uznemiravanja u radnim sredinama, kazala je Glasovac. Osvrnula se na napore koji se ulažu u osnaživanje žena na području zdravlja i zdravstvene zaštite, a iznijela je i podatke o političkoj participaciji žena na lokalnim razinama i problemu ravnopravne zastupljenosti žena u predstavničkim ili izvršnim tijelima na lokalnoj i državnoj razini.

Tijekom sastanka razgovaralo se i o ženama i djeci žrtvama obiteljskoga nasilja te implementaciji „Istanbulske konvencije“ u tom području, posebice u dijelu koji se tiče osnivanja skloništa za žene i djecu žrtve nasilja. O problemu žena, žrtava seksualnog nasilja u ratu govorio je  Predrag Fred Matić, član Odbora EP-a, koji je napomenuo kako je tijekom rata u RH evidentirano oko 2600 žrtava seksualnoga nasilja, većinom žena, ali i muškaraca. Među ostalim, najavio je skorašnje predstavljanje projekta o seksualnim i reproduktivnim pravima žena pred EP-om, poput „Estrela Reporta“ iz 2013. godine.

Izaslanstvo Odbora EP-a zanimala je dostupnost zdravstvene usluge prekida trudnoće i pojava tzv. „moliteljskih inicijativa“ pred hrvatskim bolnicama. S tim u vezi Glasovac je istaknula kako se treba zalagati za očuvanje stečenih prava žena te se njihov položaj ne bi smio unazaditi uskraćivanjem prava na prekid trudnoće bilo vršenjem pritiska od strane „molitvenih grupa“, bilo prizivom savjesti pojedinih liječnika.

Tijekom boravka u RH izaslanstvo sudjeluje i na međunarodnoj konferenciji „Sudjelovanje žena na tržištu rada – društvena dobit“, koji se 30. i 31. siječnja održava u Zagrebu u organizaciji Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske.