Neven Mimica primio delegaciju Odbora za pitanja Europske unije njemačkog Bundestaga

Zagreb - Predsjednik Odbora za europske integracije Hrvatskoga sabora Neven Mimica primio je u radni posjet delegaciju Odbora za pitanja Europske unije njemačkog Bundestaga. Na početku razgovora utvrđeno je da dva parlamenta imaju vrlo dobre odnose, a da je ovaj sastanak nastavljanje razgovora o hrvatskom putu u EU. Njemačko izaslanstvo naglasilo je da u svjetlu bliskih odnosa koje Savezna Republika Njemačka i Hrvatska imaju, Njemačka želi Hrvatsku što ranije vidjeti u EU. 

Na pitanje kako se europska pitanja razmatraju u Hrvatskom saboru, Neven Mimica je odgovorio da se ona razmatraju praćenjem pregovora, poticanjem i provođenjem reformi te implementacijom Komunikacijske strategije za informiranje hrvatske javnosti o EU i pripremama za članstvo. Rekao je da se u Saboru ovim poslovima bave dva radna tijela: Nacionalni odbor za praćenje pregovora koji je fokusiran na pregovarački proces i čije je formiranje izraz političkog konsenzusa svih parlamentarnih stranaka o putu RH u EU te Odbor za europske integracije. Nacionalni odbor daje mišljenja o vladinim pregovaračkim pozicijama po svim poglavljima pregovora koja, iako nisu obvezujuća za Vladu, imaju bitnu političku težinu jer su izraz uspostavljenog nacionalnog konsenzusa. Tri temeljne funkcije Odbora za europske integracije su: procjena pravne usklađenosti nacrta zakona koji dolaze u parlament s pravnom stečevinom EU, potom rasprava o velikim europskim temama koje utječu na odnose RH-EU i buduće mjesto RH u EU te razvijanje aktivne suradnje sa srodnim parlamentarnim odborima EU i regije, posebice onima obuhvaćenima Procesom stabilizacije i pridruživanja. Hrvatska planira završiti zakonodavne i gospodarske reforme u 2008. godini i smatra najvažnijim zadatkom potpuno pripremiti zemlju iznutra za ulazak u članstvo, a sam datum ulaska je manje bitan, izjavio je Mimica. 

Njemačko izaslanstvo istaknulo je značenje koje parlament i parlamentarna diplomacija imaju u procesu europskih integracija, kao i ulogu parlamenta u jačanju potpore javnosti za članstvo u EU. Visoko izaslanstvo Bundestaga savjetovalo je Hrvatskoj da teška poglavlja pregovora s EU Hrvatska otvori što prije, odnosno da ih ne ostavlja za kraj.