Neven Mimica i Gordan Jandroković primili izaslanstvo moldavskog parlamenta

Zagreb - Članovi izaslanstva parlamenta Republike Moldavije u sklopu radnog posjeta Hrvatskome saboru susreli su se s  predsjednikom Odbora za europske integracije Nevenom Mimicom i članovima Odbora te predsjednikom Odbora za vanjsku politiku Gordanom Jandrokovićem i članovima Odbora.

„Ocjenjujemo da se Moldavija može, i to čim prije, uključiti u procese približavanja EU, a u tom procesu hrvatska iskustva sigurno mogu biti korisna, jer su i Hrvatskoj itekako koristila iskustva zemalja koje su bile ispred nje u procesu europskih integracija“, rekao je Mimica. 
Izaslanstvo Moldavije istaknulo je da je u parlamentu Moldavije uspostavljen politički konsenzus o pitanju  EU, a Moldavija s EU od prošle godine ima potpisan Ugovor o suradnji i partnerstvu, koji se upravo realizira i na temelju kojeg bi 1. siječnja 2008. mogla očekivati status pridruženog člana.  Istaknuli su da iako je ulazak u članstvo EU vanjskopolitički cilj Republike Moldavije, osnovni cilj je stvaranje svih uvjeta unutar zemlje koji bi odgovarali europskim standardima i normama, štiteći pritom nacionalne interese. Goste je zanimala uloga i mjesto parlamenta u Hrvatskoj u procesu europskih integracija, posebice činjenica da u Saboru postoji nekoliko odbora koji se bave ovim procesom, dok u parlamentu Moldavije postoji samo jedan odbor zadužen za europske integracije. 

Neven Mimica naglasio je kako je Hrvatska na vlastitu inicijativu krenula na put prilagodbi europskim standardima i prije no što su postojale neke ugovorne veze između EU i RH, još 1998. godine, i taj se potez pokazao iznimno korisnim danas. Smatra da se što prije treba uključiti u proces prilagodbi, posebice usklađenjem nacionalnog zakonodavstva s europskim i to u prvom redu na području temeljnih vrijednosti na kojima počiva EU regulativa.  
Osnovna zadaća Odbora za europske integracije je ocjenjivanje razine usklađenosti nacrta „europskih“ zakona s europskim direktivama i europskim zakonodavstvom. Uz to, Odbor raspravlja o „velikim“ europskim temama koje imaju utjecaj na Hrvatsku i njezin odnos s EU, sada i u budućnosti, kada će Hrvatska biti članica EU. Treći zadatak Odbora je aktivnost na međunarodnom planu, naime, suradnja sa srodnim parlamentarnim odborima u zemljama članicama EU i u onim zemljama kandidatkinjama i zemljama u regiji. Temeljna razlika između Odbora za europske integracije i Nacionalnog odbora je što je ovaj drugi koncentriran isključivo na sam pregovarački proces, nije toliko vezan za reformske teme i zakonodavno usklađivanje, a odraz je uspostavljenog konsenzusa u Saboru glede EU, rekao je Mimica.  „Uloga parlamenta i Odbora mora biti veća i na planu kontrole izvršavanja donesenih zakona, a dužnost parlamenta je uključiti se i u implementaciju Komunikacijske strategije Europa građanima“, zaključio je Mimica.

Gordan Jandroković istaknuo je da Hrvatska i Moldavija imaju prijateljske odnose, a Hrvatska je spremna sva svoja znanja i iskustva iz područja europskih integracija staviti na raspolaganje Moldaviji. Rekao je da vanjskopolitički odbor Hrvatskoga sabora isto tako vrlo aktivno sudjeluje u procesu približavanja RH EU. Ocijenio je da je „jak saveznik na putu priključenja Hrvatske kao zemlje kandidata EU“ i Zajednički parlamentarni odbor Hrvatskoga sabora i Europskog parlamenta, čiji su članovi zastupnici oba parlamenta, i to je tijelo koje prati napredak Hrvatske u procesu približavanja. Ustvrdio je da sve parlamentarne stranke jednako gledaju na vanjskopolitičke prioritete Hrvatske - ulazak u EU i NATO, i oko tih tema postoji političko suglasje. Sabor je jednoglasno donio i Komunikacijsku strategiju čiji je cilj približiti građanima i hrvatskoj javnosti EU. Postotak potpore javnosti danas prelazi 50%, no potreban je stalan rad na približavanju i upoznavanju građana s temom EU, jer upravo oni donose na referendumu konačnu odluku o ulasku zemlje u EU, zaključio je Jandroković.