Okrugli stol Kluba zastupnika Socijaldemokrati

dvorana Stjepana Radića, YouTube prijenos

Tema okruglog stola je: "Kako omogućiti vrtić svakom djetetu? - problematika financiranja sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja".

Prijenos okruglog stola omogućen putem YouTube kanala Hrvatskoga sabora: https://www.youtube.com/watch?v=cr_u9QUiJkI