Najave

Ukupno rezultata: 7251
Ukupno rezultata: 7251

Konferencija za medije zastupnika Davora Nađija

dvorana Ivana Kukuljevića Više

Član Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Domagoj Hajduković sudjeluje na videosastanku Odbora za nadzor PSVE-a

videokonferencija

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Furio Radin prima veleposlanika Indije Raja Kumara Srivastavu

Zeleni salon

4. sjednica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije

dvorana Stjepana Radića, YouTube prijenos Više

Zastupnik Veljko Kajtazi prima veleposlanika Indije Raja Kumara Srivastavu

Zeleni salon

9. sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

dvorana Janka Draškovića Više

4. sjednica Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu

dvorana Ivana Mažuranića Više

Zastupnik Veljko Kajtazi prima veleposlanika Azerbajdžana Fakhraddina Gurbanova

Zeleni salon

Tiskovna konferencija Kluba zastupnika SDP-a

dvorana Ivana Kukuljevića Više

Voditeljica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Marijana Balić sudjeluje na videosastanku Odbora za politička pitanja i demokraciju PSVE-a

videokonferencija

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora akademik Željko Reiner sudjeluje na svečanom otkrivanju Spomenika domovini (obraćanje potpredsjednika Sabora)

Trg Stjepana Radića, Zagreb

7. sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode

dvorana Stjepana Radića, YouTube prijenos Više

7. sjednica Odbora za poljoprivredu

dvorana Stjepana Radića, YouTube prijenos Više

4., tematska sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

dvorana Ivana Mažuranića, YouTube prijenos Više

9. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

dvorana Stjepana Radića, videokonferencija Više

Konferencija za medije zastupnika Miroslava Škore

dvorana Ivana Kukuljevića Više

Konferencija za medije Kluba zastupnika Mosta

dvorana Ivana Kukuljevića Više

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora akademik Željko Reiner prima veleposlanika Indije Raja Kumara Srivastavu

Zeleni salon

13. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Ivana Mažuranića Više

8. sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav

dvorana Ivana Mažuranića, YouTube prijenos Više

7. sjednica Odbora za pravosuđe

dvorana Janka Draškovića Više

3. sjednica Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske

dvorana Ivana Mažuranića Više

2. sjednica Odbora za turizam

videokonferencija Više

Voditeljica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Marijana Balić i član Izaslanstva Domagoj Hajduković sudjeluju na videosastanku Stalnog odbora Parlamentarne skupštine Vijeća Europe

videokonferencija

Sjednica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS-a

dvorana Eugena Kvaternika

Član Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe i predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković sudjeluje kao uvodni govornik na videokonferenciji pod nazivom "Dobrovoljna relokacija djece izbjeglica i ostalih osjetljivih skupina izbjeglica" u organizaciji Parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva

videokonferencija

10. sjednica Mandatno-imunitetnog povjerenstva

dvorana Stjepana Radića Više

8. sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

dvorana Janka Draškovića Više

Konferencija za medije zastupnika Darija Zurovca

dvorana Ivana Kukuljevića Više

Konferencija za medije Kluba zastupnika SDP-a

dvorana Ivana Kukuljevića Više

7. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Ivana Mažuranića Više

Voditeljica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Marijana Balić sudjeluje na videosastanku Odbora za kulturu, znanost, obrazovanje i medije PSVE-a

videokonferencija

7. sjednica Odbora za pravosuđe

dvorana Ivana Mažuranića Više

6. sjednica Odbora za pravosuđe - otkazano -

dvorana Ivana Mažuranića Više

3. sjednica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije

dvorana Stjepana Radića Više

12. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Stjepana Radića Više

Predsjednik Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Marko Pavić prima veleposlanika Ujedinjene Kraljevine Andrewa Stuarta Dalgleisha

Zeleni salon

Članovi Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Domagoj Hajduković i Zdravka Bušić sudjeluju na videosastanku Odbora za migracije, izbjeglice i raseljene PSVE-a

videokonferencija

Predsjednica Odbora za poljoprivredu i izaslanica predsjednika Hrvatskoga sabora Marijana Petir sudjeluje u radu stručnog skupa o temi: „Politike i zakonodavstvo Europske unije i Republike Hrvatske u potrajnom gospodarenju šumama – izazovi i posljedice“ u organizaciji Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika

videokonferencija

Predsjednik Odbora za obranu Franko Vidović prima veleposlanika Francuske Gaëla Francoisa Veyssierea

Zeleni salon