Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača (P.Z.E. 408)