Pregled sjednica radnih tijela u 9. sazivu – od 14. listopada 2016. do 15. prosinca 2019.

Od početka 9. saziva do zaključenja plenarne godine, u razdoblju od 14. listopada 2016. do 15. prosinca 2019., radna tijela Hrvatskoga sabora, uključujući Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije, održala su ukupno 1420 sjednica, od čega 1243 redovne i 177 tematskih.

Najaktivnija radna tijela u 9. sazivu bila su: Odbor za zakonodavstvo (117), Odbor za financije i državni proračun (85), Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (81) i Odbor za poljoprivredu (79). Najaktivniji po pitanju tematskih sjednica bili su Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (27) i Odbor za poljoprivredu (29).

U jesenskom zasjedanju, od 15. rujna do 15. prosinca 2019. godine, održana je 141 redovna i 11 tematskih sjednica radnih tijela. 

Radna tijela

Ukupno redovnih sjednica u 9. sazivu

Redovnih sjednica od
15.9. do 15.12.2019.

Ukupno tematskih sjednica u 9. sazivu

Tematskih sjednica od 15.9. do 15.12.2019.

Ukupno sjednica u 9. sazivu

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

62

5

2

0

64

Odbor za zakonodavstvo

117

12

0

0

117

Odbor za europske poslove

47

5

8

0

55

Odbor za vanjsku politiku

48

5

6

0

54

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

59

7

8

0

67

Odbor za obranu

27

4

3

0

30

Odbor za financije i državni proračun

79

8

6

1

85

Povjerenstvo za fiskalnu politiku*

16

2

0

0

16*

Odbor za gospodarstvo

53

4

3

0

56

Odbor za turizam

12

2

3

0

15

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

30

4

6

0

36

Odbor za pravosuđe

57

7

1

0

58

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

43

4

8

0

51

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

54

8

27

1

81

Odbor za obitelj, mlade i sport

36

5

6

2

42

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

25

2

4

0

29

Odbor za ratne veterane

21

6

1

0

22

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

34

4

0

0

34

Odbor za zaštitu okoliša i prirode

45

5

12

1

57

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

53

5

5

0

58

Odbor za poljoprivredu

50

6

29

1

79

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

25

2

6

1

31

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

44

7

5

0

49

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove

45

5

0

0

45

Odbor za predstavke i pritužbe

7

1

0

0

7

Odbor za međuparlamentarnu suradnju

5

0

0

0

5

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

28

1

2

1

30

Odbor za ravnopravnost spolova

20

4

12

1

32

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

26

4

5

1

31

Mandatno-imunitetno povjerenstvo

54

4

0

0

54

Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije

21

3

9

1

30

UKUPNO

1243

141

177

11

1404

 

*Mandat novog Povjerenstva za fiskalnu politiku započeo je 12. srpnja 2019. Više o Povjerenstvu


Pregled tematskih sjednica u 9. saziv (od 14. listopada 2016. do 15. prosinca 2019.)


Napomena: U kurzivu su iskazane tematske sjednice održane u razdoblju od 15. rujna do 15. prosinca 2019.
 

1. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
•    Prijedlozi za unaprjeđenje normativnog okvira izbornog sustava za izbor zastupnika u Hrvatski sabor 
•    Rasprava o razumnom ustavnom roku za predlaganje i odlučivanje o povjerenju novim ministrima u Vladi RH

2. Odbor za europske poslove 
•    Javno zdravstvo i sigurnost hrane u EU
•    CETA
•    Izvješće EK o preispitivanju makroekonomskih neravnoteža za 2017.
•    Zajednička trgovinska politika EU-a
•    Pet scenarija za Budućnost EU-a;
•    Strategija uvođenja eura
•    Strategija proširenja EU-a
•    Predstavljanje rezultata projekta Odredište EU: Budućnost mladih u Hrvatskoj

3. Odbor za vanjsku politiku 
•     Analiza stanja u Bosni i Hercegovini i odnosi s Republikom Hrvatskom
•    CETA 
•    Zajednička trgovinska politika Europske unije 
•    Izvješće Europske komisije za Hrvatsku za 2017. s detaljnim preispitivanjem o sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža
•    Predstavljanje Stalne strukturirane suradnje u području Zajedničke sigurnosne i obrambene politike Europske unije (PESCO)
•    Strategija proširenja Europske unije u svjetlu hrvatske vanjske politike

4. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost 
•    Funkcionalna reorganizacija Ministarstva unutarnjih poslova RH
•    Stanje na požarištima u priobalju
•    Informacijske operacije u funkciji slabljenja međunarodnog položaja RH - rasprava o izvješću Sigurnosno - obavještajne agencije i Vojne sigurnosno - obavještajne agencije
•    Agrokor - eventualno ugrožavanje gospodarskih interesa RH
•    Stanje u Agrokoru i eventualna ugroženost nacionalne sigurnosti u RH 
•    Uskraćivanje međunarodne zaštite u RH
•    Informacija o narušavanju sustava nacionalne sigurnosti konstruiranjem informacija, eventualnom kompromitacijom mjera tajnog prikupljanja podataka i zlouporabama ovlasti
•    Proglašenje 21. listopada Nacionalnim danom bez mobitela u prometu

5. Odbor za obranu 
•    Stanje u obrambenom resoru i planovi za 2019. godinu
•    Informacija o procesu sklapanja Ugovora između Republike Hrvatske u Države Izrael o opremanju oružanih snaga Republike Hrvatske višenamjenskim borbenim avionom
•    Predstavljanje Stalne strukturirane suradnje u području Zajedničke sigurnosne i obrambene politike Europske unije (PESCO)

6. Odbor za financije i državni proračun 
•    Izvješće EK za 2017. s detaljnim preispitivanjem o sprečavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža 
•    Sumnje u nezakonit način promjena kamatnih stopa u kreditima koje su kreditne institucije s potrošačima ugovorile prije siječnja 2013. Uz osvrt na određivanje kamatnih stopa u konvertiranim CHF kreditima  
•    Strategija za uvođenje eura  kao službene valute u Republici Hrvatskoj 
•    Predstavljanje objedinjenog izvješća o koordiniranoj reviziji zajedničke pomoći za potporu projektima u europskim regijama (JASPERS) 
•    Predstavljanje nacionalnog programa reformi 2018. i programa Konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2018-2021. 
•    Prezentacija rada Europskog revizorskog suda i  godišnjeg izvješća Europskog revizorskog suda za 2018. godinu (NAPOMENA: zajedno s Odborom za europske poslove koji ju nije iskaza u brojkama)

7. Odbor za gospodarstvo 
•    Agrokor (25. sjednica)
•    Agrokor (28. sjednica)
•    Agrokor (34. sjednica)

8. Odbor za turizam 
•    Rasprava o najavljenom povećanju stope PDV-a u sektoru ugostiteljstva 
•    Potencijali i ograničenja seoskog turizma u RH
•    Rasprava o Uredbi o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. s posebnim osvrtom na enormno povećanje boravišne pristojbe za nautičare

9. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 
•    Status i prava transrodnih osoba u Republici Hrvatskoj
•    Rasprava o Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji-Istambulskoj konvenciji
•    Rasprava o provedbi preporuka iz Izvješća pučke pravobraniteljice 
•    Rasprava o stanju migracija i međunarodne zaštite migranata u RH
•    70 godina od usvajanja Opće deklaracije o ljudskim pravima
•    Odluka Ustavnog suda U-II-1818/2016. od 2. srpnja 2019. o ocjeni suglasnosti s Ustavom i zakonom Statuta Grada Vukovara i Statutarne odluke o ostvarivanju ravnopravne službene uporabe jezika i pisma srpske nacionalne manjine na području Grada Vukovara te pretpostavke za provedbu odluke Ustavnog suda

10. Odbor za pravosuđe 
•    Sumnje u nezakonit način promjena kamatnih stopa u kreditima koje su kreditne institucije s potrošačima ugovorile prije 1. siječnja 2013. godine uz osvrt na određivanje kamatnih stopa u konvertiranim  CHF kreditima

11. Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo 
•    Provedba Zakona o zaštiti na radu 
•    Utjecaj mjera aktivne politike zapošljavanja na zapošljivost i život mladih u RH
•    Biti radnik u RH - zadovoljstvo, privilegija ili kazna?! 
•    Rad nedjeljom - zabraniti ili platiti?!
•    Diskriminira li Vlada RH javne službe?
•    Dostojanstven posao i dostojanstvena plaća, ključni elementi borbe protiv iseljavanja iz RH
•    Ugradnja dizala u višestambene zgrade u kojima stanuju slabije pokretne osobe – umirovljenici, osobe s invaliditetom, trudnice i obitelji s malom djecom 
•    Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova

12. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku 
•    Sigurnost hrane i potreba prilagodbe zakonskog okvira za kontrolu hrane na tržištu Republike Hrvatske
•    Obilježavanje 10. godišnjice usvajanja UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom
•    Javno zdravstvo i sigurnost hrane u Europskoj uniji
•    Predstavljanje nacionalnog projekta „Živjeti zdravo“ sufinanciranog sredstvima europskog socijalnog fonda
•    Utjecaj manjka liječnika na perspektivu funkcionalne održivosti hrvatskog zdravstvenog sustava
•    Bacanje i doniranje hrane
•    Financijski dugovi i obveze u hrvatskom zdravstvu
•    Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom
•    Budućnost javnog zdravstva unutar novih zakonskih rješenja
•    Predstavljanje nacrta Nacionalne strategije za prevenciju i kontrolu virusnih hepatitisa
•    Nacionalni program prevencije i liječenja moždanog udara
•    Položaj medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj
•    Posebno skupi lijekovi – naše potrebe i naša realnost
•    Sigurnost djece na Internetu
•    Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti
•    Položaj medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj
•    Koliko je ugroženo zdravlje stanovnika u Slavonskom Brodu? 
•    Predstavljanje europskog Izvješća o drogama za 2018. 
•    Prepreke u posvajanju djece u Hrvatskoj – Je li ih moguće premostiti?
•    Utjecaj odlagališta otpada i županijskih centara za gospodarenje otpadom na zdravlje stanovnika
•    Dječja i adolescentna psihijatrija u Republici Hrvatskoj – gdje smo sada?
•    Želimo li u Hrvatskoj liječiti oboljele od šećerne bolesti? 
•    Cijepljenjem do najvišeg standarda zdravstvene zaštite djece
•    Jedemo li u Hrvatskoj zdravu hranu?
•    Zašto treba vratiti samostalnost obiteljskim centrima?
•    Kako se nosimo s autizmom u Republici Hrvatskoj?
•    EU izvješće o tržištu droga 2019.

13. Odbor za obitelj, mlade i sport 
•    Djeca bez pratnje
•    Sprječavanje i borba protiv pedofilije
•    Cijepljenjem do najvišeg standarda zdravstvene zaštite djece
•    Odredište EU: budućnost mladih u Hrvatskoj
•    Zaštita prava djece u prometu - gdje smo i što još moramo učiniti
•    Prevencija digitalne ovisnosti djece

14. Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske 
•    Hrvatska manjina u Srbiji: položaj i perspektive
•    Bosna i Hercegovina, položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini i europski put Bosne i Hercegovine
•    Uključenje hrvatske dijaspore u društveni i gospodarski život Republike Hrvatske
•    Održivi ostanak i povratak hrvatskih prognanika i izbjeglica u Bosni i Hercegovini s posebnim naglaskom na entitet Republika Srpska

15. Odbor za veterane
•    Uloga Hrvata u obrambenom ratu u Bosni i Hercegovini i posljedice

16. Odbor za zaštitu okoliša i prirode 
•    Prezentacija Nacrta prijedloga plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2016.-2022.
•    Izvješće o kvaliteti zraka na području Slavonskog Broda i informaciji o planiranoj modernizaciji postrojenja rafinerije Brod, postrojenja Rafinerije Brod, planiranim i poduzetim aktivnostima i mjerama u svezi onečišćenja zraka na području Slavonskog Broda te zdravstvenim pokazateljima utjecaja okoliša na zdravlje ljudi na području Slavonskog Broda                     
•    Bacanje i doniranje hrane (zajednička s Odborom za zdravstvo i socijalnu politiku i Odborom za gospodarstvo)                        
•    Stanje i kvaliteta vode za piće te izvori onečišćenja voda na području RH    
•    Izvješće o kvaliteti zraka i vode na području Slavonskog Broda i informaciji o planiranoj modernizaciji postrojenja Rafinerije Brod, planiranim i poduzetim aktivnostima i mjerama u svezi onečišćenja zraka i vode na području Slavonskog Broda te zdravstvenim pokazateljima utjecaja okoliša na zdravlje ljudi na području Slavonskog Broda    •    Upravljanje rizicima od poplava i ublažavanje štetnih posljedica na području RH
•    Gospodarenje otpadom u RH                           
•    Mikroplastika u okolišu  
•    Izvješće o kvaliteti zraka i vode na području Slavonskog Broda i informaciji o planiranoj modernizaciji postrojenja rafinerije brod,  planiranim i poduzetim aktivnostima i mjerama u svezi onečišćenja zraka i vode na području Slavonskog Broda te zdravstvenim pokazateljima utjecaja okoliša na zdravlje ljudi na području Slavonskog Broda
•    Izgradnja kompletnog sustava gospodarenja građevnim otpadom u Republici Hrvatskoj
•    Utjecaj elektromagnetskih polja baznih stanica na ljude i okoliš
•   Je li Uredba Vlade RH unaprijedila sustav ili unijela dodatni nered u gospodarenju komunalnim otpadom?

17. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu 
•    Kriza odgojne funkcije škole: kakav odgoj želimo; 
•    Tijek priprema za eksperimentalnu provedbu kurikularne reforme 
•    Uloga, položaj i status učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama 
•    Hrvatska kulturna baština u kontekstu europske kulturne baštine
•    Prezentacija podataka za Hrvatsku projekta European Values Study

18. Odbor za poljoprivredu 
•    Sigurnost hrane i potreba prilagodbe zakonskog okvira za kontrolu hrane na tržištu Republike Hrvatske
•    Izvješće Ministarstva poljoprivrede o sastanku Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo održanom 12. i 13. prosinca 2016.
•    Pojava bolesti zlatne žutice vinove loze u vinogradarskim regijama i podregijama u Republici Hrvatskoj
•    Javno zdravstvo i sigurnost hrane u Europskoj uniji
•    Žene i njihova uloga u  ruralnim područjima 
•    Bacanje i doniranje hrane
•    Genetski modificirana hrana i stavovi koje Republike Hrvatska zastupa pred tijelima Europske unije
•    Regionalni razvoj i očuvanje ruralnih područja u Republici Hrvatskoj- predstavljanje Projekta Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem
•    Poljoprivredna proizvodnja i elementarne nepogode
•    Bolest zlatne žutice vinove loze u vinogradarskim regijama i podregijama u Republici Hrvatskoj 
•    Vrednovanje učinaka provedbe Pravilnika o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima te razmjera utjecaja protumjera zemalja u okruženju na hrvatsko gospodarstvo i poljoprivredu
•    Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u Republici Hrvatskoj
•    Upravljanje vodama i financiranje vodnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj
•    Inicijativa za pokretanje komasacija
•    Predstavljanje Interpretativne komunikacija Europske komisije o stjecanju poljoprivrednog zemljišta i pravu Europske unije
•    Potencijali i ograničenja razvoja seoskog turizma u Republici Hrvatskoj
•    Provedba Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.
•    Utjecaj štetnih organizama i klimatskih promjena na šumske sastojine
•    Provedba Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
•    Održivo korištenje biomase 
•    Upravljanje rizicima od poplava i ublažavanje štetnih posljedica na području Republike Hrvatske
•    Zakonska regulativa u području na šumi baziranih industrija
•    Izvješće Ministarstva poljoprivrede o sastanku Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo  održanom 15. listopada 2018.
•    Provedba Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države    
•    Mjere kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge i upravljanje rizicima vezanim uz širenje bolesti afričke svinjske kuge    
•    Provedba Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom    
•    Jedemo li u Hrvatskoj zdravu hranu     
•    Potencijali biomase iz poljoprivrede i šumarstva u Republici Hrvatskoj     
•    Posljedice šteta od prirodnih nepogoda u šumama i planiranje  zaštite šuma u budućnosti
•    Strateška vizija razvoja poljoprivrede Republike Hrvatske nakon 2020.

19. Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije 
•    Regionalni razvoj i očuvanje ruralnih područja u Republici Hrvatskoj i predstavljanje Projekta Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem
•    Predstavljanje Objedinjenog izvješća o koordiniranoj reviziji Zajedničke pomoći za potporu u projektima u Europskim regijama (JASPERS)'' – zajednička tematska s Odborom za financije i državni proračun i s Odborom za pomorstvo, promet i infrastrukturu
•    Prevladavanje razvojnih ograničenja brdsko - planinskih područja i ravnomjerni razvoj Republike Hrvatske
•    Iskorištenost sredstava iz fondova Europske unije: prijedlozi za poboljšanje efikasnosti
•    Razvoj potpomognutih i brdsko-planinskih područja
•    Analiza dosadašnjeg stanja i prijedlozi za poboljšanje provedbe projekata financiranih iz europskih fondova

20. Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu 
•    Predstavljanje objedinjenog izvješća o koordiniranoj reviziji zajedničke pomoći za potporu projektima u Europskim regijama (Jaspers); 
•    Davanje u koncesiju putničke luke Gaženica u Zadru;
•    Upravljanje rizicima od poplava i ublažavanje štetnih posljedica na području Republike Hrvatske;
•    Stanje sigurnosti na željezničko-cestovnim prijelazima i planirani investicijski projekti u željezničku infrastrukturu
•    Proglašenje 21. listopada Nacionalnim danom bez mobitela u prometu

21. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije 
•    Prijetnje novinarima i ugroza slobode medija
•    Odnos Hrvatske radiotelevizije prema hrvatskoj produkciji dokumentarnih filmova i serija

22. Odbor za ravnopravnost spolova 
•    Suzbijanje nasilja u partnerskim vezama
•    Podrška ravnopravnosti spolova
•    Važnost ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji
•    Ravnopravno roditeljstvo
•    Položaj žena s invaliditetom u Republici Hrvatskoj
•    Femicid – ubojstva žena
•    Aktivnosti i mogućnosti za jačanje kapaciteta Nacionalnog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama
•    Zajednička tematska sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbora za ravnopravnost spolova u povodu obilježavanja 15. veljače – Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti 
•    Nasilje nad ženama s invaliditetom – specifičnosti i mogućnosti suzbijanja
•    Suzbijanje problema trgovanja ženama
•    Financiranje provedbe Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji
•    Sigurne kuće: jučer, danas, sutra - Obilježavanje 25. studenoga - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

23. Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
•    Upravljanje državnom imovinom
•    Lokalni porezi i porezi na nekretnine
•    Decentralizacija ureda državne uprave i pravo puta – posebnosti financiranja, zaštite i prava interesa jedinica lokalne samouprave 
•    Kakav je zakon o brdsko-planinskim područjima potreban Republici Hrvatskoj
•    Utjecaj izmjena poreznih zakona na proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

24. Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije (2)
•    Korupcijski rizici u javnoj nabavi
•    Strategija i akcijski planovi suzbijanja korupcije u Hrvatskoj; jučer, danas, sutra
•    Važnost slobode medija u borbi s korupcijom 
•    Korupcija i klijentelizam na lokalnoj razini - uzroci , mehanizmi i posljedice
•    Reforma pravosuđa , s naglaskom na ubrzanje sudskih postupaka i ujednačavanje sudske prakse
•    Instituti predloženoga Nacrta zakona o sprječavanju sukoba interesa - korak naprijed ili korak nazad
•    Politička korupcija u Hrvatskoj - prijetnja parlamentarnoj demokraciji 
•    Etički izazovi u visokom obrazovanju i znanosti
•    Kako zaštiti neovisne demokratske institucije i vratiti povjerenje građana u njih