Pregled rada Hrvatskoga sabora u 9. sazivu - od 14. listopada 2016. do 14. prosinca 2018.

Hrvatski sabor održao je u razdoblju od 14. listopada 2016. do 14. prosinca 2018. deset plenarnih sjednica  u ukupnom trajanju od 260 plenarnih dana, tijekom kojih je raspravljeno 1025 točaka dnevnoga reda. 
Doneseno je 412  zakona, od kojih je 135 usklađen sa zakonodavstvom Europske unije. Po hitnom postupku doneseno je 180  zakona, 123 zakona donesena su jednoglasno, 41 prijedlog zakona je odbijen, a 10 prijedloga zakona je povučeno. Osim toga, doneseno, prihvaćeno ili primljeno na znanje je: 560 odluka, 161 izvješće, 5 strategija, 4 plana, 10 mišljenja, 3 poslovnika, 2 programa, po 3 proračuna i izmjene i dopune proračuna, 5 zaključaka, 1 povelja i 1 deklaracija.
Zastupnici su Vladi postavili ukupno 1683 pitanja, od čega 346 usmeno tijekom Aktualnog prijepodneva, a 1337 u pisanome obliku.
Zaključno s raspravama održanima 14. prosinca 2018. zastupnici su se za riječ javili više od 30.000 puta, najviše za repliku i odgovore na repliku. 

 

Pregled rada 9. saziv
Zakonodavna aktivnost 9. saziv
Aktivnost zastupnika 9. saziv
Zastupnička pitanja 9. saziv (poimenično)
Zastupnička pitanja 9. saziv (po strankama)
Stegovne mjere 9. saziv (po strankama)
Komparativni pregled plenarnih dana 6. do 9. saziva
Komparativni pregled rada Sabora 2015. do 2018.