Pregled rada Hrvatskoga sabora od 1. siječnja do 13. srpnja 2018.

Hrvatski sabor održao je u razdoblju od 17. siječnja do 13. srpnja 2018. dvije plenarne sjednice (7. i 8. sjednica 9. saziva) u ukupnom trajanju od 76 plenarnih dana, tijekom kojih je raspravljeno 299 točaka dnevnoga reda.

Donesena su 104 zakona, od kojih je 39 usklađeno sa zakonodavstvom Europske unije. Po hitnom postupku  i jednoglasno doneseno je po 27 zakona, a 26 prijedloga zakona je odbijeno. Osim toga, doneseno, prihvaćeno ili primljeno na znanje je: 78 odluka, 47 izvješća, 3 zaključka, po 2 plana i programa, te po jedan poslovnik, povelja i mišljenje.

U sklopu aktualnoga prijepodneva Vladi je postavljeno ukupno 516 zastupničkih pitanja, od čega 76 usmeno tijekom aktualnog prijepodneva, a 440 u pisanome obliku.

Zaključno s raspravama održanima 27. lipnja 2018., zastupnici su se za riječ javili više od 7.000 puta, najviše za repliku i odgovore na repliku. Klubovi zastupnika zatražili su 123 stanke tijekom zasjedanja, a zastupnicima su izrečene 72 stegovne mjere.

Pregled rada Sabora od 17. 1. do 13. 7.2018.
Pregled rada Sabora na 8. sjednici
Zakonodavna aktivnost u 9. sazivu
Aktivnost zastupnika u 9. sazivu
Zastupnička pitanja u 9. sazivu (poimenično)
Zastupnička pitanja u 9. sazivu (po strankama)
Stegovne mjere u 9. sazivu (po strankama)
Usporedni pregled rada Hrvatskoga sabora u prvim polugodištima 2015., 2016., 2017. i 2018. godine