Ispravak informacija objavljenih u elektroničkoj publikaciji gong.hr 15. siječnja 2019.

Hrvatski sabor
Služba za medije
Zagreb, 15. siječnja 2019. 

Udruga "GONG"
Trg bana Josipa Jelačića 15/IV
10000 Zagreb, Hrvatska

Zahtjev za objavom ispravka objavljenih informacija

Na temelju članka 2., stavka 3. Zakona o elektroničkim medijima, a u vezi s člankom 40., stavcima 1. i 4. Zakona o medijima, zahtijevamo ispravak objavljenih informacija u elektroničkoj publikaciji www.gong.hr.

Vezano uz članak "Hrvatski sabor zalupio vrata otvorenim podacima", objavljen bez navođenja autora, dana 15. siječnja 2019. u elektroničkoj publikaciji www.gong.hr, smatramo da su Hrvatskome saboru povrijeđena prava i interesi navođenjem niza netočnih navoda te insinuacija kojima se javnost dovodi u zabludu o saborskom službenom glasilu.

Stoga smo primorani, u interesu javnosti te u interesu zaštite integriteta Hrvatskoga sabora, zahtijevati objavu ovoga ispravka na istovjetnom mjestu i na isti način na koji su bili objavljeni sljedeći netočni navodi: 

1. Nije točno da se novim saborskim internetskim stranicama dovodi u pitanje vjerodostojnost Vladine Politike otvorenih podataka.

Naprotiv. Pristup osuvremenjivanju saborskih internetskih stranica od početka je polazio od imperativa izgradnje na platformi otvorenog koda kako bi se uskladio s hrvatskim i europskim propisima i strateškim smjernicama, te osobito sa suvremenom praksom ostvarivanja javnosti rada parlamenata i participacije javnosti u radu parlamenata. Stoga su nove saborske stranice izgrađene na platformi otvorenog koda Drupal, koja je danas standard u izgradnji otvorenog pristupa podacima tijela javne vlasti u tehnološki razvijenom svijetu. Na Drupalu su, primjerice, izgrađene stranice Nasa.gov, London.gov.uk, Whitehouse.gov, Ec.europa.eu, Croatia.hr, Deutschland.de i mnoge druge u više od stotinu pedeset država svijeta. 

2. Nije točno da sabor.hr nije ponudio pristup podacima putem sučelja programskih aplikacija (API-ja) te osobito nije točno da su zalupljena vrata aplikacijama poput parlametar.hr-a. 

Naprotiv. Svaka imalo u ovu materiju upućena osoba može javno doći do postojećih API servisa novih saborskih stranica koje su trenutačno u funkciji internog izvršavanja programskih zadaća, kao što je primjerice servis http://www.sabor.hr/api/v1/saborwebservices/sessions/{rb} koji omogućuje prikaz plenarne sjednice prema rednom broju saziva ili servis http://www.sabor.hr/api/v1/saborwebservices/mps/{rb}/{status} koji omogućuje prikaz zastupnika prema rednom broju saziva i prema statusu njihova mandata te niz drugih. Svi raspoloživi API servisi te ostali koji su upravo u procesu izgradnje, trenutačno su u pripremi za javnu objavu u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Zakon, naime, nalaže objavu popisa skupova otvorenih podataka za ponovnu uporabu zajedno s tehničkom dokumentacijom, pripadajućim metapodacima te otvorenom dozvolom pod kojom se podaci objavljuju. 

Nipošto, dakle, nije riječ o "zalupljenim vratima" nego o činjenici da su nove saborske stranice objavljene vrlo nedavno, 21. prosinca 2018., da su još u fazi pojačanog internog monitoringa te pripreme za objavu preostalih informacija i usluga za javnost među kojima je i podrška za preuzimanje skupova otvorenih podataka uživo u najsuvremenijem formatu, JSON-u. Pored navedenoga, u pripremi je koordinirana objava saborskih skupova otvorenih podataka i na državnom portalu otvorenih podataka. 

U osnovi je riječ o planiranom, sustavnom i odgovornom pristupu javnoj objavi saborskih informacija i usluga za javnost, a ne - kako Gong navodi - "zatvaranju vrata". 

O svim ovim činjenicama Gong je upoznat na više načina i kroz duže vremensko razdoblje: putem odgovora na zahtjev za pristup informacijama, putem komunikacije elektroničkom poštom i telefonom, a osobito putem razmjene informacija na radnim sastancima u Hrvatskome saboru tijekom ljeta i jeseni 2018. godine, tijekom završetka izgradnje i novih stranica sabora, ali i objave parlametar.hr-a. S Gongovim timom na radnim sastancima sudjelovali su službenici iz Tajništva Sabora, Ureda predsjednika Sabora, INFODOK službe, Službe za medije te službenica za informiranje, a suradnja je bila iznimno kolegijalna i otvorena. Stoga Stručna služba Hrvatskoga sabora javno izražava čuđenje predmetnom objavom. 

3. Nije točna informacija da u Saboru nema odgovora na pitanja zašto nije omogućen pristup starim internetskim stranicama. 

Naprotiv. Na pitanje Gonga zašto nisu dostupne stare saborske stranice službenica za informiranje u telefonskom razgovoru odgovorila je da za to nema nikakva razloga budući da su svi podaci sa starih stranica migrirani na nove i time javno dostupni, a danom objave novih stranica stare se prestaju ažurirati. Stoga za održavanje starih stranica nema poslovnoga opravdanja niti javnog interesa. 

Zaključno, izražavajući čuđenje predmetnom objavom unatoč dosadašnjoj plodonosnoj i kolegijalnoj suradnji Sabora i Gonga, upućujemo Gong, u kontekstu održavanja stranice parlametar.hr, i na članak 27., stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama kojim se odriče obveza tijela javne vlasti u pogledu zahtjeva da nastave ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

Smatramo da je GONG ovom objavom, na žalost, posve bezrazložno izravno narušio vrijednosti koje javno navodi kao smjernice svoga djelovanja, a to su, među ostalima, "integritet i odgovornost u javnoj sferi" te "izgradnja mira i kultura dijaloga". Posredno je narušio i vrijednost "participacija građana u donošenju odluka" budući da građane Republike Hrvatske te ostalu javnost izravno odvraća od posjeta saborskom službenom glasilu dovodeći ih u zabludu kako tim komunikacijskim kanalom neće biti u mogućnosti ostvarivati aktivno građanstvo. To je upravo suprotno našim nastojanjima. 

Autor: Služba za medije