21. sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje Zapisnika 20. sjednice;
1. PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU, predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 413, predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. RAZNO.