19. sjednica Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija

Demetrova ulica 15, dvorana 16

Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE PRIJEDLOGA SKRAĆENOG ZAPISNIKA 18. SJEDNICE VIJEĆA;
2. IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA 2023. GODINU;
3. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA VIJEĆA ZA 2024. GODINU;
4. PREDSTAVKE / ZAHTJEVI GRAĐANA;
5. RAZNO.