10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe

O izaslanstvu

Hrvatski je sabor na 1. sjednici 31. srpnja 2020. donio Odluku o imenovanju Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe.

Parlamentarna skupština Vijeća Europe – PS VE (Parliamentary Assembly of the Council of Europe – PACE) je glavno savjetodavno tijelo Vijeća Europe, najstarije europske međunarodne organizacije, osnovane 1949. godine u Londonu s ciljem jačanja europskog jedinstva te promicanja demokracije, zaštite ljudskih prava i vladavine prava na europskom kontinentu. Republika Hrvatska je postala punopravnom članicom Vijeća Europe 6. studenoga 1996. godine.

Parlamentarna skupština okuplja predstavnike nacionalnih parlamenata 47 država članica Vijeća Europe koji - izravno predstavljajući više od 800 milijuna Europljana - djeluju kao "demokratska savjest Europe". PSVE ima 648 članova: 324 zastupnika i 324 zamjenika, a svaka država je, ovisno o broju stanovnika, zastupljena s 2-18 članova, koji reflektiraju odnos političkih snaga u nacionalnom parlamentu, ali i rodnu ravnopravnost.

Skupština se bavi aktualnim pitanjima međunarodne politike, kao i drugim pitanjima vezanim uz probleme suvremenih europskih društava ali i europskog susjedstva. Temeljni ciljevi Parlamentarne skupštine Vijeća Europe su razvoj demokracije i zaštita ljudskih prava, što ona postiže aktivnostima koja su između ostalog usmjerena na jačanje pravnog sustava i pravne države, slobode medija, na razvoj obrazovanja, zaštitu kulture i okoliša, kao i na razvoj demokracije na lokalnoj razini. Parlamentarna skupština Vijeća Europe savjetodavno je tijelo, a njeni članovi, osim u plenumu, sudjeluju u radu odbora i pododbora, kao i u promatračkim misijama PSVE koje nadgledaju provođenje izbora u zemljama članicama Vijeća Europe. PSVE u okviru svojih nadležnosti ima izbor sudaca Europskog suda za ljudska prava, kao i izbor glavnog tajnika Vijeća Europe, njegovog zamjenika te Povjerenika za ljudska prava VE. U lipnju 2019. godine Parlamentarna skupština je za novu glavnu tajnicu Vijeća Europe izabrala hrvatsku kandidatkinju Mariju Pejčinović Burić. 

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe ima pet članova i pet zamjenika člana te poslovnički status radnog tijela u HS-u.

Kontakti

Voditeljica Odjela za međunarodne poslove/tajnica Izaslanstva:
Martina Petek Stupar                                                                                                                                                  
Telefon:  01/6303 975, 01/6303 822
Faks: 01/6303 856 
e-mail: mpstupar@sabor.hr