6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a

O izaslanstvu

Hrvatski je sabor na 3. sjednici 14. ožujka 2008. donio Odluku o imenovanju Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a.

Parlamentarna skupština NATO-a međunarodna je organizacija predstavnika nacionalnih parlamenata 28 zemalja članica NATO saveza i 14 pridruženih članica.

Hrvatski sabor je 29. svibnja 2000. dobio status pridruženog člana Parlamentarne skupštine. Pridruženi članovi moraju biti zastupnici nacionalnih parlamenata, ovlašteni su prisustvovati sjednicama Skupštine i sjednicama skupštinskih odbora i pododbora. Oni mogu sudjelovati u raspravi i predlagati amandmane, ali nemaju pravo glasa.

Ulaskom Republike Hrvatske u NATO savez 1. travnja 2009. godine članovi Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a dobivaju status punopravnih članova Skupštine, a time i pravo glasa. Članovi glasuju pojedinačno, mogu glasovati "za" ili "protiv" ponuđenog prijedloga, a odluke se donose jednostavnom većinom (natpolovičnom većinom glasova prisutnih zastupnika).

Ciljevi Parlamentarne skupštine NATO-a primarno su vezani uz zastupničku ulogu na području obrane i sigurnosti. Kako se pitanje sigurnosti u svijetu mijenjalo, uključujući i sam NATO, Parlamentarna skupština je dobila veću ulogu u obrani i sigurnosti. Tradicionalni zadaci Skupštine, kao što je nadzor obrane i oružanih snaga, uključujući odobrenje rashoda NATO-a i inozemnu provedbu zaključaka Skupštine, rad na postizanju konsenzusa i osiguravanja transparentnosti, već su utemeljeni u mnogim zemljama članicama.