9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Davor Lončar (HDZ)

Lončar, Davor

Rođen je 8. listopada 1960. u Zadru. Završio stručni dodiplomski studij cestovnog smjera na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (VŠS - inženjer prometa). 

Kontakt:  
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr  
 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: