9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Pero Ćosić (HDZ)

Ćosić, Pero

Rođen je 27. listopada 1959. u Širokom Brijegu (Bosna i Hercegovina). Završio Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani inženjer građevinarstva).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: