Odbor za vanjsku politiku

Izvješće Odbora za vanjsku politiku o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane, dugo čitanje P.Z. br. 165

Odbor za vanjsku politiku Hrvatskog sabora na svojoj je 10. sjednici, održanoj 23. rujna 2021. godine, razmotrio Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane, dugo čitanje P.Z. br. 165, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 16. srpnja 2021.

Odbor za vanjsku politiku raspravljao je o predmetnom Konačnom prijedlogu zakona kao matično radno tijelo, a u skladu s člankom 67. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 

Predstavnica predlagatelja u uvodnom obraćanju kazala je da Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane, predstavlja prvi sporazum o zaštiti ulaganja koji Republika Hrvatska sklapa sa Socijalističkom Republikom Vijetnam i drugi u nizu sporazuma o zaštiti ulaganja koji Europska unija sklapa s nekom azijskom državom. Naglasila je da Sporazum sadrži novi pristup Europske unije zaštiti ulaganja, rješavanju sporova između ulagača i države te rješavanju sporova između država, te da se  njime s jedne strane, osigurava visoka razina zaštite ulaganja, a s druge strane jamči pravo državama na reguliranje i provođenje legitimnih ciljeva javnih politika. 

Odbor za vanjsku politiku je, nakon provedene rasprave, jednoglasno (7glasova „za“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane.

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio članicu Odbora Zdravku Bušić.

PREDSJEDNIK ODBORA
                    Gari Cappelli, v.r.