Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću, drugo čitanje, P.Z. br. 279 i Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću, drugo čitanje, P.Z. br. 280

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 40. sjednici održanoj 29. lipnja 2022. razmotrio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću, P.Z. br. 279 i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću, P.Z. br. 280 koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktima od 15. lipnja 2022. godine. 

Odbor je Prijedloge zakona sukladno članku 81. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela. Odbor je proveo objedinjenu raspravu. 

Predstavnik predlagatelja uvodno je naglasio da se izmjenama i dopunama Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću umanjuje obveza u obavljanju državnoodvjetničke dužnosti zamjenicima državnih odvjetnika koji su članovi Vijeća, izmjene su predložene i radi postizanja veće učinkovitosti u postupku planiranja mjesta zamjenika državnih odvjetnika, stegovnih postupaka te postupaka imenovanja i premještaja zamjenika državnih odvjetnika. 

U odnosu na razlike između rješenja koja se predlažu Konačnim prijedlogom zakona u odnosu na Prijedlog zakona istaknuto je da se u člancima 8., 9. i 10. propisuje da se bodovi kandidata postignuti na razgovoru s kandidatima na Vijeću objavljuju na mrežnim stranicama, propisuje se objava životopisa kandidata za članove Vijeća iz reda zamjenika državnih odvjetnika na mrežnim stranicama DORH-a. Konačnim prijedlogom usklađuje se članak 101. stavak 4. Zakona o državnoodvjetničkom vijeću s odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH. Dopunjen je i članak 103. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću na način da se propisuje obveza Porezne uprave Ministarstva financija da na zahtjev Državnoodvjetničkog vijeća, bez odgode dostave tražene obavijesti i podatke koji su potrebni za provjeru podataka iz imovinske kartice državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika.  

Nadalje, Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću predlaže se ujednačavanje uvjeta pod kojima se suci mogu birati za članove Vijeća, administrativno rasterećenje Vijeća i jačanje uloge Vijeće u postupcima imenovanja sudaca. Izmjene su predložene i radi postizanje učinkovitosti u postupku planiranja popunjavanja sudačkih mjesta, postupaka imenovanja i premještaja sudaca, i jačanja stegovne odgovornosti sudaca. 

U odnosu na razlike između rješenja koja se predlažu Konačnim prijedlogom zakona u odnosu na Prijedlog zakona u člancima 8., 9. i 10. izrijekom je propisano da se bodovi kandidata postignuti na razgovoru s Vijećem objavljuju na mrežnim stranicama Vijeća. Dopunjen je članak 16. stavak 7. Zakona o Državnom sudbenom vijeću i propisana obveza objave životopisa kandidata na mrežnim stranicama Vrhovnog suda RH. Zakonski tekst usklađen je  s odredbama zakona kojim je uređeno uvođenje eura kao službene valute Republike Hrvatske. U člancima 20. i 21. Konačnog prijedloga omogućuje se provođenje rasprave u odsutnosti suca koji ne iznese svoju obranu. U članku 29. Konačnog prijedloga propisuje se da u slučaju potrebe Vijeće može od Porezne uprave Ministarstva financija zatražiti provedbu postupka provjere načina stjecanja imovine suca.

Odbor za pravosuđe je sa osam (8) glasova „za“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći zaključak: 

Rasprava o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću i  Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom sudbenom vijeću u skladu s člankom 247. stavak 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora provest će se objedinjeno.

Nakon provedene rasprave, Odbor za pravosuđe je sa šest (6) glasova „za“ i dva (2) „suzdržana“ glasa odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću

Nakon provedene rasprave, Odbor za pravosuđe je sa šest (6) glasova „za“ i dva (2) „suzdržana“ glasa odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese

Zakon o izmjenama i dopunama  Zakona o državnom sudbenom vijeću

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Mišel Jakšić