Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (Narodne novine broj 116/1999, 109/2000, 53/2003, 167/2003, 44/2006, 19/2007, 20/2009, 145/2010, 24/2011, 93/2011, 19/2015, 104/2015, 48/2018, 98/2019)

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor, (Narodne novine broj 116/1999)

Vjerodostojno tumačenje članka 12. stavka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor (Narodne novine broj 109/2000)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor (Narodne novine broj 53/2003)

Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 4. u vezi sa člancima 15. i 16. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (Narodne novine broj 167/2003)

Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 44/2006) 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 19/2007)

Vjerodostojno tumačenje članka 13. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", br. 116/99, 109/00, 53/03, 69/03. - pročišćeni tekst, 167/03, 44/06 i 19/07) (Narodne novine broj 20/2009) 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (Narodne novine broj 145/2010) 

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine broj 24/2011) 

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-120/2011 i dr. od 29. srpnja 2011. (Narodne novine broj 93/2011)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, (Narodne novine broj 19/2015) 

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015. (Narodne novine broj 104/2015) 

Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 42. stavka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( Narodne novine broj 48/2018)

Zakon o izmjeni Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (Narodne novine broj 98/2019)