Zajednička, tematska sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode, Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo te Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu - odgođena -

dvorana Josipa Šokčevića, YouTube prijenos

Tema sjednice je: "Pojava bespravne gradnje i njezine posljedice na održivo korištenje prostora i zaštitu okoliša".

Bespravna gradnja je dugogodišnji problem diljem Republike Hrvatske, kako u građevinskim zonama tako i izvan njih, a posebice na pomorskom dobru, kulturno povijesnim cjelinama i zaštićenim područjima. Osnova prostornog razvoja su njezin geografski položaj i prirodno-geografska obilježja, a gradnja s dozvolom jedan je od osnovnih uvjeta uređene pravne države. Prostor je vrijedno i ograničeno nacionalno dobro. Potrebno je očuvati prirodu, zaštiti okoliš i unaprijediti kvalitetu života građana.

Primjerenim i odgovornim korištenjem prostora uz preventivno djelovanje, postići će se racionalno korištenje i očuvanje prostora na kopnu i moru te zaštita užeg obalnog pojasa od devastacija. Stoga je važan integralni pristup planiranju i uređenju prostora, dobra suradnja svih sudionika prostornog planiranja, zaštite prirode i okoliša, promicanje integralnog upravljanja obalnim područjem uz održivo korištenje morskih resursa, povećani inspekcijski nadzor, pravovremeno sankcioniranje postupaka neprimjerenog korištenja prostora te provedba zakonskih mjera u slučaju kršenja zakona.

Zajednička tematska sjednica ima za cilj odgovoriti na pitanja posljedica bespravne gradnje i njezinih uzroka, inspekcijskog nadzora te zakonodavnog okvira koji će učinkovitije sprječavati pojavu nezakonite gradnje. Posebna pozornost posvetit će se problemu devastacije hrvatske obale i gradnji na pomorskom dobru. 

U radu ove tematske sjednice očekuje se sudjelovanje predstavnika Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Državnog inspektorata Republike Hrvatske, županija, akademske zajednice, stručne javnosti te udruga civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode. 

Izravan prijenos sjednice dostupan putem saborskoga YouTube kanala na adresi: https://youtu.be/C1Y4P9dnHYo.