Radni sastanak Odbora za ravnopravnost spolova i izaslanstva Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta (FEMM)

dvorana Ivana Mažuranića

Teme sastanka su: Nacionalna strategija za ravnopravnost spolova, nasilje nad ženama i implementacija tzv. Istanbulske konvencije, problematika žrtava seksualnog nasilja u ratu, žene na tržištu rada i utjecaj mirovinske reforme na žene, seksualna i reproduktivna prava i reforma prava na pobačaj, javna kampanja protiv lošeg tretmana tijekom poroda, implementacija ravnoteže između rada i obitelji te servisi za djecu i starije, nadzorni mehanizmi i implementacija CEDAW-a.