Željko Jovanović primio delegaciju veleposlanstava skandinavskih zemalja

Zagreb - Predsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije Željko Jovanović primio je u radni posjet prvu tajnicu veleposlanstva Kraljevine Švedske u Republici Hrvatskoj Rebeccu Söderberg, prvog tajnika veleposlanstva Republike Finske u Republici Hrvatskoj Joonasa Heiskanena i prvog tajnika veleposlanstva Kraljevine Norveške u Republici Hrvatskoj Jensa Erika Grendahla.

Delegaciju je u prvom redu zanimala uloga Nacionalnog vijeća u borbi protiv korupcije, njegova struktura i aktivnosti te koji su najveći izazovi, kao i najveće prepreke u njegovom radu. Jovanović je predstavio strukturu i rad Nacionalnoga vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije rekavši da su aktivnosti Vijeća u ovom sazivu posebno usmjerene na jačanje njegove proaktivne uloge u borbi protiv korupcije u hrvatskome društvu, a u Vijeću je, uz pet članova iz reda zastupnika, još šest vanjskih članova s iskustvom u antikorupcijskim aktivnostima. Inače, Hrvatski sabor donio je Odluku o osnivanju Nacionalnog vijeća 2006. godine.

Jovanović je rekao da će idući tjedan Nacionalno vijeće održati sjednicu na koju su pozvani novoimenovani ministri policije i pravosuđa te predstavnici sudbene vlasti i tužiteljstva, a na kojoj će se dogovoriti daljnje koordinirane aktivnosti u borbi protiv korupcije. Naime, unatoč dosadašnjim naporima rezultati na ovom planu nisu zadovoljavajući, pa je potrebno pronaći uzroke takvom stanju i zajednički precizirati mjere usmjerene na daljnju borbu protiv korupcije u raznim područjima. Također, Nacionalno vijeće održat će tematske sjednice o korupciji u zdravstvu i školstvu, a očekuje se i skora izmjena Odluke i Poslovnika o radu Nacionalnog vijeća koje će mu omogućiti još proaktivniji rad i veću mogućnost u kreiranju zakonskih prijedloga, u prvom redu mogućnost očitovanja na svaki zakonski prijedlog koji je u njegovom djelokrugu. 

Jovanović se osvrnuo na nedavno usvojenu novu Nacionalnu strategiju suzbijanja korupcije i Akcijski plan, te posebno ulogu Nacionalnog vijeća u implementaciji Strategije. Cilj je svakako skraćivanje rokova procesuiranja koruptivnih djela. Vijeće želi biti otvoreno za predstavnike civilnog društva i sve građane, te želi biti važan sudionik borbe protiv korupcije u hrvatskom društvu. Ustvrdio je da percepcija građana u prvi plan stavlja korupciju u zdravstvu i pravosuđu, što je razumljivo, jer postoji posebna osjetljivost za područja koja i najviše pogađaju građane. Zaključio je da je borba protiv korupcije zajednička borba, jer je korupcija zajednički problem, iako je najveća odgovornost ipak na vladajućoj strukturi da pronađe mehanizme kojima bi se najbolje suprotstavila toj društvenoj patologiji.

Autor: Služba za odnose s javnošću