Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i voditelj izaslanstva Hrvatskoga sabora u Zajedničkoj skupini za parlamentarni nadzor Europola Ranko Ostojić te potpredsjednik Odbora i zamjenik voditelja izaslanstva Petar Škorić u radnom posjetu Europolu

Den Haag, Nizozemska

Izaslanstvo boravi u radnom posjetu u okviru priprema za supredsjedanje 6. sastankom Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor (JPSG) Europola koji će se održati 22. i 23. ožujka 2020. u Zagrebu.

U okviru sastanka izaslanstvo će održati sastanak s izvršnom direktoricom Europola Catherine De Bolle i predstavnicima Upravnog odbora Europola. Izaslanstvu će biti predstavljen rad pojedinih ustrojstvenih jedinica Europola.