6. sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:

- Usvajanje Zapisnika 5. sjednice Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora
1. PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU, S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU I PRIJEDLOZI FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2015. GODINU, S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU ZA:
a) Hrvatske vode,
b) Hrvatske ceste
c) Centar za restrukturiranje i prodaju,
d) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
e) Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i
f) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje