40. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU - drugo čitanje, P. Z. br. 203;
3. RAZNO.