4. sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je: 

- Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora;
1. ODGOVOR VLADE “PRIJEDLOG PLANA NUŽNIH MJERA KOJE ĆE DOVESTI DO ISPUNJENJA FISKALNOG PRAVILA U 2014. GODINI – PROVEDBA ODLUKE HRVATSKOGA SABORA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU”;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI SA PRIJEDLOGOM INSTITUCIONALNOG RJEŠENJA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU;
3. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA I-VIII 2014. SA PROJEKCIJOM ZA 2014. GODINU;
4. SMJERNICE FISKALNE POLITIKE ZA RAZDOBLJE 2015-2017.;
5. RAZNO