37. sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

dvorana Josipa Jelačića

Predloženi dnevni red je:

-    usvajanje zapisnika 36. sjednice

1.    IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2018. GODINU – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2.    IZVJEŠĆE REPUBLIKE HRVATSKE PREMA UNIVERZALNOM PERIODIČKOM PREGLEDU VIJEĆA ZA LJUDSKA PRAVA – podnositelj: Republika Hrvatska;
3.    GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2018. GODINU – podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva;
4.    POVJERENSTVO ZA RAD PO PRITUŽBAMA U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA – postupak imenovanja članova.