3. sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je: 

- Usvajanje Zapisnika 2. sjednice Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora
1. PRELIMINARNI PODACI O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2014.
2. ANALIZA NEISPUNJAVANJA FISKALNOG PRAVILA ZA 2013. GODINU;
3. REFORMA INSTITUCIONALNOG POLOŽAJA FISKALNOG VIJEĆA (prijedlozi članova);