25., zatvorena, sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje Zapisnika 24. sjednice Povjerenstva;
1. PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU I  PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2017. GODINU;
2. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI;
3. RAZNO.