18., zatvorena, sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku

dvorana Eugena Kvaternika

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 17. sjednice Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora;
1. INFORMACIJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆE DRŽAVE ZA 2016. (PROCJENA);
2. INFORMACIJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA SIJEČANJ  I VELJAČU 2017. GODINE  I USPOREDBA SA SIJEČNJEM I VELJAČOM  2016. GODINE;
3. NACRT ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI;
4. RAZNO.