17., zatvorena, sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje Zapisnika 15. i 16. sjednice Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora;
1. PRIJEDLOG  DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU, S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJA ZA 2018. i 2019. GODINU
Uz prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2018. i 2019. godinu  podnose se i :
- Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2018. i 2019. godinu za:
 a.) Hrvatske vode
 b.) Hrvatske ceste 
 c.) Centar za restrukturiranje i prodaju 
 d.) Fond za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost   
 e.) Državnu agenciju za osiguranje  štednih uloga i  sanaciju banaka 
 f.) Hrvatski  zavod za zdravstveno  osiguranje 
-Prijedlog  Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu, s Prijedlogom projekcija  za 2018. i 2019. godinu 
(konsolidirano); 
2. RAZNO.