15. sjednica Odbora za obranu

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 203 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE VIJEĆA O USPOSTAVI I FUNKCIONIRANJU MEHANIZMA EVALUACIJE I PRAĆENJA ZA PROVJERU PRIMJENE SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EU) BR. 1053/2013 COM (2021) 278.
4. PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI NATO-a „ALLIED SOLACE“ U REPUBLICI KOSOVU; 
5. RAZNO.