14. (zatvorena) sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku 

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:

- Usvajanje Zapisnika 12. i 13. sjednice Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora
1. IZVRŠENJE DRŽAVNOGA PRORAČUNA ZA 2015. I ISPUNJAVANJE FISKALNOG PRAVILA ZA 2015. GODINU;
2. PRIVREMENO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA SIJEČANJ-TRAVANJ 2016.
3. NACRT ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI;
4. RAZNO