13. sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je: 

1. PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU, S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

Uz prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, s prijedlogom projekcija za 2017. i 2018. godinu podnosi se i: 

- Prijedlog Financijskog plana Hrvatskih voda
- Prijedlog financijskog plana Hrvatskih cesta,
- Prijedlog Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju,
- Prijedlog Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
- Prijedlog Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
- Prijedlog Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
- Prijedlog Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu, s prijedlogom projekcija za 2017. i 2018. godinu (konsolidirano); 

2. RAZNO