11. sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je: 

- Usvajanje Zapisnika 10. sjednice Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora
1. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU
2. RAZNO