Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova s tematske sjednice "Analiza prava istospolnih zajednica u Republici Hrvatskoj", 5. srpnja 2007.

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora održao je tematsku sjednicu 5.srpnja (četvrtak), 2007. godine s početkom rada u 13,30 sati u zgradi Hrvatskoga sabora, Zagreb, Trg sv. Marka 6, u dvorani Ivana Mažuranića (84), pod nazivom ”Analiza prava istospolnih zajednica u Republici Hrvatskoj”.

Sjednici je predsjedavala gospođa Gordana Sobol, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova.

Uvodno izlaganja o temi iznijela je: Sanja Juras, predstavnica Pravnog tima udruge Kontra. 

U raspravi su iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, kako slijedi:

- u Republici Hrvatskoj prava istospolnih zajenica uređena su Zakonom o istospolnim zajednicama. U vrijeme donošenja ovoga Zakona 2003. godine bio je to veliki iskorak, napose u razvijanju društvene svijesti i promicanju kulture tolerancije prema osobama istospolne orjentacije. Međutim, protekom nekoliko godina uočeni su mnogi nedostaci i manjkavosti u primjeni Zakona. Naime, Zakon o istospolnim zajednicama je po mišljenju većine sudionika u raspravi, deklaratorne naravi. Iako je izrijekom zabranjena diskriminacija izravna i neizravna na osnovi istospolne zajednice kao i činjenice homoseksualne orjentacije u praksi se nerijetko događa suprotno jer je postojeći sustav nedovoljno učinkovit;

- također je ukazano na diskriminaciju osoba istospolne orjentacije u cijelom nizu pozitivnih propisa u Republici Hrvatskoj. Nejednakost se očituje u imovinskim i socijalnim pravima jer zakoni koji uređuju ta pitanja nisu usklađeni sa Zakonom o istospolnim zajednicama. Sve su to razlozi koji ukazuju na potrebu donošenja novog Zakona koji bi na cjelovit način uredio prava osoba istospolne orjentacije;

- u raspravi je naglašeno da je u našem društvu još uvijek nedostatan stupanj tolerancije prema različitom, te je potreba za edukacijom i informiranošću još uvijek velika, pritom je ocijenjeno da je uloga medija  od iznimne važnosti u promicanju tolerancije i jednakosti osoba istospolne orjentacije.

 

Predsjednica Odbora

Gordana Sobol