Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova s tematske sjednice povodom obilježavanja 8. ožujka - Međunarodnog dana žena (7. 3. 2007.)

Odbor za ravnopravnost spolova u suradnji s Uredom za ravnopravnost spolova  Vlade Republike Hrvatske  i  nevladinom udrugom ” B.a.b.e.” održao je 7. ožujka 2007. godine u Hrvatskome saboru, tematsku sjednicu povodom obilježavanja 8. ožujka - Međunarodnog dana žena.

Sjednica je održana  na temu:  ”Položaj  žena na tržištu rada ”

Uvodna izlaganja podnijele su: Gordana Sobol, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova, Helena Štimac Radin, predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova i Sanja Sarnavka, B.a.b.e. 

U raspravi su iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, kako slijedi:

- u Republici Hrvatskoj postoje svi  institucionalni mehanizmi za promicanje i zaštitu prava žena, međutim kada je u pitanju dosljedno provođenje kako međunarodno preuzetih instrumenata za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena, tako i pozitivnih zakona, sadašnji sustav je nedovoljno učinkovit, suglasni su u ocjeni svi sudionici rasprave, 
- sadašnji društveni položaj žena determiniran je neravnotežom u raspodjeli  kako gospodarske, tako i političke moći,
-  tradicionalni stereotipi i diskriminacija na tržištu rada još uvijek su  ženama prepreke koje ograničavaju  njihove izbore u karijeri i  napredovanju,a u konačnici i visini prihoda, što se prepoznaje kao sektorska segregiranost,
-  stopa nezaposlenosti žena znatno je veća od stope nezaposlenosti  muškaraca, poslodavci nerado zapošljavaju žene koje imaju majčinske obveze, žene u prosjeku primaju 20% manju plaću od muškaraca, problemi  usklađivanja privatnog i profesionalnog života, sve su to izazovi koje demokratsko društvo treba riješiti kako bi se uspostavilo društvo jednakih mogućnosti za oba spola,
-  povećanje političke zastupljenosti žena na svim razinama političkog odlučivanja nužan je iskorak koji trebaju napraviti političke stranke na predstojećim višestranačkim izborima,
- problem socijalne isključenosti   žena starije životne dobi koje žive  na selu, društvo nije na vrijeme prepoznalo,
- najteži oblici kršenja ženskih ljudskih prava sadržani su u različitim oblicima nasilja nad ženama, napose obiteljskog nasilja. Istaknuto je da se Republika Hrvatska  aktivno  uključila u  dvogodišnju  Kampanju Vijeća Europe za suzbijanje nasilja nad ženama. Također, i Hrvatski sabor se  24.11.2006. godine priključio sveeuropskoj  kampanji pod nazivom “Parlamenti ujedinjeni u borbi protiv obiteljskog nasilja nad ženama“ osuđujući  svaki oblik nasilja nad ženama.

Obilježavanje 8.ožujka – Međunarodnog dana žena aktualno je i danas nakon 150 godina, jer ravnopravnost  žena i muškaraca zajednička je i jedna od temeljnih vrednota zemalja članica EU.


                                                          Predsjednica Odbora
Gordana Sobol